Ile trzynastek się należy?

Trzynastą emeryturę mają dostać wszyscy emeryci i renciści bez względu na wysokość dochodów. Ale nasi Czytelnicy pytają czy jest szansa na podwójną „trzynastkę” w przypadku, gdy np. „zusowski” emeryt pobiera także świadczenie z KRUS za zmarłego współmałżonka?

Jednorazowe świadczenie pieniężne, czyli tzw. trzynastka, jest już na kontach większości emerytów i rencistów. Każdy z nich, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia, a pisaliśmy już, że są tacy, którzy dostają z ZUS zaledwie kilka groszy miesięcznie, dostanie 1100 zł brutto (ok. 880 zł na rękę). O to czy jest szansa na dwie trzynastki zapytała nas Czytelniczka z Bezka w gminie Siedliszcze. I podała dwa przykłady ze swojego podwórka. W jednym kobieta pobiera emeryturę z ZUS, która należy się jej za lata pracy, ale ma również rentę rodzinną wypłacaną przez KRUS po zmarłym mężu. W drugim kobieta otrzymuje emeryturę z KRUS a dodatkowo ZUS wypłaca jej rentę po zmarłym mężu.

O rozwikłanie sprawy poprosiliśmy Małgorzatę Korbę, regionalną rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Sprawa okazała się prosta.

– Jeśli ktoś ma prawo do dwóch świadczeń, na przykład do emerytury z ZUS i drugiego świadczenia z KRUS, to przysługuje mu tylko jedna tzw. trzynastka. Jeśli świadczenia wypłacają dwie różne instytucje (np. ZUS i KRUS), to jednorazowe świadczenie pieniężne wypłaci ZUS – informuje rzecznik.

Co ciekawe, do renty rodzinnej, którą pobiera kilka osób, przysługuje tylko jedna „trzynastka” do podziału – bez względu na liczbę osób uprawnionych do tej renty.

– Jeśli na przykład rentę rodzinną po zmarłym rodzicu pobiera dwoje dzieci, to kwotę świadczenia (1100 zł brutto) dzieli się na dwie równe części – po 550 zł brutto dla każdego. Znaczenie ma tutaj liczba osób, które miały prawo do renty rodzinnej na dzień 30 kwietnia 2019 roku – mówi M. Korba. (bf)