Ile wynegocjują?

Kilka wniosków o unijne dotacje na wsparcie dla seniorów z Chełma i powiatu chełmskiego pomyślnie przeszło oceny formalne oraz merytoryczne i znalazło się na liście rankingowej projektów skierowanych do negocjacji. Ale pieniędzy na dofinansowania nie wystarczy dla wszystkich. Największe szanse na dotacje z tej puli ma gmina Leśniowice.

Społeczeństwo się starzeje i jest coraz większa potrzeba otoczenia seniorów wsparciem, opieką, rehabilitacją. Na takie cele gminy Leśniowice, Żmudź i Kamień, a także Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska „Nasz Chełm” oraz Stowarzyszenie Integracji Rodzin „Przystań” w Chełmie skierowały wnioski o dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ich projekty znalazły się na liście tych, które przeszły oceny formalne i merytoryczne oraz zostały skierowane do etapu negocjacji. Ale nie wszystkie otrzymają dotacje, bo cała lista liczy ponad sto projektów z województwa lubelskiego, a pula pieniędzy do rozdania jest kilkakrotnie mniejsza niż łączna kwota, na którą opiewają wnioski.

Największe szanse na dotację spośród wnioskodawców z powiatu chełmskiego ma gmina Leśniowice. Jej projekt pod nazwą „Rozwój usług społecznych w Gminie Leśniowice” jest na 12. miejscu listy i został oceniony na 100,5 pkt. Całość opiewa na 1,8 mln zł, a kwota dotacji, o którą stara się gmina to 1 449 192,69 zł.

– Mamy nadzieję, że uda się ją zdobyć i byłby to ogromny sukces gminy nie tylko ze względu ma kwotę dofinansowania, ale przede wszystkim ze względu na wymiar społeczny – mówi Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice. – Dzięki projektowi umożliwimy naszym mieszkańcom bezpłatny dostęp do usług rehabilitacyjnych, terapii zajęciowej, porad psychologicznych świadczonych w dziennym domu pobytu „Słowikowo” oraz w miejscu zamieszkania.

Projekt gminy Żmudź, oceniony na 94,5 punkty jest na 43. miejscu listy. Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, kiedyś pracowała w ośrodku pomocy społecznej i problemy seniorów oraz niepełnosprawnych zna od podszewki. Bardzo zależy jej na realizacji projektu „Usługi społeczne dla seniorów z gminy Żmudź”. Jego wartość to 2,6 mln zł, a kwota dotacji, o którą walczy samorząd to 2,2 mln zł.

– Z tej dotacji chcielibyśmy sfinansować remont budynku byłej szkoły w Leszczanach i jego adaptację na dom dziennego pobytu dla seniorów – mówi wójt Niezgoda. – Projekt obejmuje zatrudnienie kadry i wyposażenie placówki oraz zapewnienie usług opiekuńczych, rehabilitacyjnych w formie stacjonarnej, ale także w miejscu zamieszkania.

Wniosek gminy Kamień też pomyślnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, ale znalazł się pod koniec listy rankingowej. Projekt oszacowany na 1,8 mln zł zakładał utworzenie Klubu Seniora oraz wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w budynku byłego ośrodka zdrowia w Kamieniu. Ze wsparcia skorzystałoby około 50 seniorów. Gmina Kamień stara się o 1,5 mln zł dotacji na ten cel. Aby opustoszały od kilku lat były ośrodek zdrowia nie popadał w ruinę remontowali go w czynie społecznym miejscowi druhowie.

Tuż za wnioskiem gminy Kamień, znalazł się projekt stowarzyszenia „Nasz Chełm”, który planował Klub Seniora „Dębina”. Z kolei na 77. miejscu jest projekt „Drugi Dom. Ośrodek dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych” Stowarzyszenia Integracji Rodzin „Przystań” w Chełmie. (mo)