Imigranci nas poleczą!

Rząd otwiera szerzej drzwi do zatrudniania imigrantów w zawodach medycznych
w Polsce.


Zaprezentowano właśnie projekt przepisów, które m.in. ułatwią obcokrajowcom nostryfikację dyplomów w Polsce, umożliwią im odbywanie staży podyplomowych w polskiej ochronie zdrowia, a nawet pozwolą na pracę w naszym kraju lekarzom z zagranicy bez nostryfikowanych dyplomów (na okres do 5 lat).

Po co poprawiać swoim, skoro można ściągnąć obcych?

– Trochę mnie przeraża fakt, że będzie można zatrudnić w szpitalu w Polsce na 5 lat lekarza, który nie ma uznawanego w Polsce dyplomu. To ma być sposób na braki kadrowe? Lekarze, których wiedza nie jest w żaden sposób zweryfikowana? Dobrze, że choć mają umieć polski – skomentował projekt na Twitterze Jakub Kosikowski, lekarz z Lublina, związany wcześniej z Porozumieniem Rezydentów. Wątpliwości są tym poważniejsze, że zaproponowane ostatecznie rozwiązania znacznie różnią się choćby od wcześniejszych zapowiedzi, a nawet znanych już pomysłów, takich jak projekt przedstawiony w styczniu, a napisany przez zespół dra Jarosława Bilińskiego, wiceprezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Oczywiście, zastrzeżenia nie ograniczają się do problemu pracy cudzoziemców, choć lekarze zwracają uwagę, że zagadnieniu temu poświęcona jest niemal połowa nowelizacji. Środowisko medyczne zarzuca rozwiązaniom rządowym niedotrzymanie także innych ustaleń, tak dotyczących podwyżek wynagrodzeń, jak i np. zwiększenia urlopu szkoleniowego przed Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym (PES) z obecnych 6 do 25 dni. – To na tym polega resortowa reforma: nie poprawa warunków dla polskich lekarzy, ale szybsze zatrudnienie tych z zagranicy? – pyta retorycznie dr Biliński.

Jakotako po polsku i leczyć!

Minister Łukasz Szumowski zasłania się – jak zwykle – koniecznością oraz… pośpiechem, który nagle zaczął odczuwać, wcześniej przez wiele miesięcy odwlekając nowelizację. Zdaniem resortu ma ona być „kompleksową regulacją, dotyczącą najważniejszych zagadnień związanych z organizacją i realizacją stażu podyplomowego w akcie prawnym rangi ustawowej, w tym umożliwiać cudzoziemcom odbywanie stażu podyplomowego na zasadach obowiązujących obywateli polskich”.

Zgodnie z przedstawionym projektem lekarz i lekarz dentysta cudzoziemiec posiadający tytuł specjalisty uzyskany za granicą, władający na zadowalającym poziomie językiem polskim oraz spełniający kilka podstawowych wymogów (jak pełna zdolność do czynności prawnych, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, „nienaganna postawa etyczna”, prawo pobytu na terytorium RP oraz trzyletnie doświadczenie w danej dziedzinie jako specjalista), o ile otrzyma zaświadczenie zatrudnienia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą mającego siedzibę na terytorium Polski, będzie mógł wystąpić do właściwej okręgowej rady lekarskiej (ORL) o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w tym podmiocie. Zatrudnienie takich lekarzy specjalistów będzie możliwe na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Albo do kolejnej nowelizacji. TAK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here