Inauguracja roku szkolnego 2018/19

W poniedziałek, 3 września uczniowie wrócili do szkół. Tego dnia miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego. W większości uczniowie wrócili do ławek z uśmiechem.

Władze samorządowe powiatu uczestniczyły w tych uroczystościach. W popularnym „Modrzewiaku” w inauguracji roku uczestniczył starosta Andrzej Romańczuk, zaś w I LO „Kościuszce” – wicestarosta Adam Panasiuk.

Uroczystościom towarzyszyła odświętna oprawa. Były krótkie wystąpienia dyrektorów i gości.

Najwięcej uczniów rozpoczęło naukę w największej włodawskiej szkole – ZSZ nr 1 i II LO popularnym „Modrzewiaku” – ponad 600. W niej właśnie uczniowie z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji o wielu projektach realizowanych przez szkołę, w tym praktykach zagranicznych i wymianie międzynarodowej. Szkoła, dzięki projektom realizowanym przez powiat, doczekała się nowoczesnego wielofunkcyjnego boiska. Końca dobiegają też remonty sal lekcyjnych.

Przedstawiciele władz samorządowych życzyli – tak nauczycielom, rodzicom, jak i uczniom – powodzenia, sukcesów w pracy oraz osiągania jak najlepszych wyników nauczania. (-)