Informatyka dostarczyła emocji

Powoli kończą się egzaminy maturalne, w tym tygodniu ostatnie egzaminy zdają uczniowie, którzy wybrali na maturze języki mniejszości narodowych, język kaszubski czy łemkowski. We wtorek odbędą się egzaminy dla absolwentów szkół dwujęzycznych. Kończą się również matury ustne. Ostatni dzień egzaminów to 27 maja.
Jak zaznaczają sami uczniowie, matura nie była w tym roku trudna. Jedyną przykrą niespodziankę przeżyli ci, którzy wybrali egzamin rozszerzony z informatyki. Okazało się, że w poleceniu nr 6.2. jest błąd. Wadliwe zadanie było wysoko punktowane – pozwalało na zdobycie aż czterech punktów. –„Za zaistniałą sytuację w imieniu własnym oraz twórców i recenzentów arkusza wszystkich zdających, nauczycieli i dyrektorów szkół serdecznie przepraszam–napisał na stronie CKE dyrektor Marcin Smolik.
Po konsultacjach z ekspertami odpowiedzialnymi za przygotowanie arkusza egzaminacyjnego z informatyki CKE podała dwa sposoby rozwiązania tej sytuacji. Po pierwsze rozwiązania zdających będą traktowane jako poprawne, jeżeli poprawne są wyniki dla pierwszych 700 wierszy, czyli dla danych całkowicie zgodnych ze specyfikacją określoną w poleceniu do zadania lub po drugie: do oceny został przedstawiony program, który po uruchomieniu dla poprawnych danych daje poprawne wyniki.

Nerwowe oczekiwanie na wyniki

Przyszli studenci politechnik, którzy uznają, że błąd w zadaniu mógł wpłynąć na ich wynik, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego z informatyki na poziomie rozszerzonym (w„nowej” formule) w terminie dodatkowym, czyli 13 czerwca. Zdawać będą tylko drugą część egzaminu, czyli wykonanie zadań na komputerze. Na zgłoszenie takiej deklaracji w macierzystej szkole mają czas do 24 maja. Druk wniosku na stronie CKE – https://www.cke.edu.pl/
Uczniowie nie są zadowoleni z błędu egzaminatorów. – Nie jestem teraz pewny swojego wyniku – denerwuje się Kuba, uczeń jednego z lubelskich liceów. – Sprawdzanie tego wyskakującego na ekranie błędu zajęło mi aż dwadzieścia dodatkowych minut egzaminu – powiedział. Tak zwany kod Cezara przysporzył w tym roku wiele nerwów przyszłym programistom.
Mimo że informatyka jest jednym z najrzadziej wybieranych na maturze przedmiotów, w dodatku zdawać ją można tylko w wersji rozszerzonej to jednak w całej Polsce aż 6,7 tys. maturzystów zastanawia się teraz nad swoimi odpowiedziami.
Wyniki matur ogłoszone zostaną 5 lipca, a wyniki egzaminów poprawkowych–12 września. (EM.K.)

News will be here