Inkubator zapełnia się

W kilka miesięcy prawie wszystkie biura i hale w Chełmskim Centrum Aktywności Gospodarczej przy ul. Ceramicznej znalazły najemców. W obiekcie działalność prowadzą przedsiębiorcy z Chełma i Lublina.

Założeniem Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej, zwanego inkubatorem przedsiębiorczości było umożliwienie działalności gospodarczej młodym przedsiębiorcom, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie rozwoju innowacyjnego i kreatywnego przemysłu w naszym regionie. Wybudowane przy ul. Ceramicznej i należące do miasta ChCAG kosztowało ponad 30 mln zł i stanowi kompleks powierzchni magazynowych, produkcyjnych i biurowych dla przedsiębiorców po preferencyjnych stawkach najmu.

W pierwszym, ogłoszonym wiosną br. przetargu, zakładającym oddanie w najem ośmiu hal produkcyjno-magazynowych oraz ośmiu lokali biurowych, złożono tylko cztery oferty. Postępowanie nie zakończyło się podpisaniem umów o wynajem lokali, bo przetarg z przyczyn formalnych zamknięto bez wyłonienia jakiejkolwiek z ofert. Przypomnijmy, że ceny wywoławcze za wynajem 1 m kw w ChCAG wynosiły w przypadku hal 7 zł plus VAT, a za lokale biurowe – 10 zł plus VAT. Oprócz czynszu najemca zobligowany jest też ponosić koszty pobranej energii elektrycznej, cieplnej, opłaty za zużytą wodę, telekomunikacyjne, za odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów. Pod koniec czerwca br. przetarg odbył się po raz kolejny.

Ratusz informuje, że oferty złożyły wówczas następujące spółki: CLOUD CONNECTED z siedzibą przy placu Doktora Edwarda Łuczkowskiego w Chełmie; BREXIT z siedzibą przy ul. Rampa Brzeska w Chełmie; INTRAPACK POLSKA z siedzibą w Lublinie; „Sukces” z siedzibą przy ul. Chemicznej w Chełmie. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne, a efektem postępowania było podpisanie z firmami umów na wynajem 6 hal magazynowo-produkcyjnych oraz 4 biur. Część pomieszczeń w ChCAG wciąż było wolnych, więc 23 sierpnia br. magistrat ponownie przeprowadził przetarg na wynajem. Chełmscy urzędnicy informują, że oferty w tym postępowaniu złożyły dwie spółki: BREXIT z siedzibą w CHCAG, a także WESTTRADEGROUP z siedzibą w Lublinie.

– Wszystkie złożone oferty spełniły wymagania formalne i zostały podpisane przez osoby upoważnione – informuje chełmski ratusz. – Miasto finalizuje procedurę i po podpisaniu umów i przekazaniu lokali, wynajęte zostaną dwa dodatkowe biura oraz jedna hala magazynowo-produkcyjna.. (mo)