Inne spojrzenie na Ponikwodę

Studenci II roku studiów magisterskich oraz inżynierskich na kierunku architektura Politechniki Lubelskiej zaprezentowali propozycje rozwiązań dla terenów zabudowy jednorodzinnej, centrum usługowego oraz cmentarza komunalnego położonych przy północnej granicy Lublina na ulicach Bohaterów Września, Poligonowa, Zelwerowicza, w części dzielnicy Ponikwoda.


Wszystkie projekty są wynikiem pracy zespołowej studentów. Teren został podzielony na obszary, a studenci na zespoły. Każdy zespół opracowywał przydzielony mu obszar, uzgadniając z zespołem, pracującym nad sąsiednim obszarem, powiązania komunikacyjne oraz inne funkcje. W ten sposób w każdej grupie studenckiej powstała jedna wielka makieta złożona z dopasowanych do siebie mniejszych makiet. – Naszym zadaniem było zaplanowanie ternu między ulicami Zelwerowicza a Bohaterów Września – stworzyliśmy nową mieszkaniówkę wpisaną w istniejący teren. Uwzględnialiśmy istniejące podziały działek – mówi Wojciech Mądro, student II studiów magisterskich na kierunku architektura. – Wzdłuż ulicy Bohaterów Września zaplanowaliśmy nowe obiekty usługowe: biurowe, handlowe i te związane z cmentarzem, który jest planowany po drugiej stronie tej ulicy, czyli zakłady kamieniarskie czy wyrobu trumien. Dodaliśmy jeszcze postoje taksówek – mówi. Studenci musieli uwzględnić założenia projektowanego dla tej dzielnicy planu zagospodarowania przestrzennego i istniejąca już na miejscu zabudowę. – Dla mieszkańców zaprojektowaliśmy nowość – trzy place do spotkań grupowych oraz łączący je ciąg komunikacyjny. Chcieliśmy dać sąsiadom takie miejsce do wzajemnego poznania się – wyjaśnia student. Teren będący przedmiotem studenckich projektów przynależał do niedawna do podlubelskich wsi. – Podziały gruntu są fatalne, dzielnica potrzebuje rozwoju, m.in nowych linii komunikacji miejskiej i sklepów – uzupełnia Wojciech Mądro.

Młodym okiem na dzielnicę

Studenckie makiety i plany powstawały pod okiem dr inż. arch. Marzeny Siestrzewitowskiej z katedry architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na lubelskiej politechnice. – Są to bardzo ciekawe projekty, teren od ulicy Koncertowej, wzdłuż Zelwerowicza opracowywały wspólnie cztery zespoły. Jeden zespół opracowywał projekt domów jednorodzinnych z ośrodkiem sportowym. Kolejny projekt to też domy jednorodzinne, ale z nowym centrum usługowym przy ulicy Bohaterów Września. Studenci opracowywali też teren planowanego cmentarza komunalnego przy tej ulicy i skrzyżowanie Bohaterów Września z ulicą Zelwerowicza. Wszystkie te projekty zostały zrobione według zapisów Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublina, będącego obecnie w opracowaniu. Tematy projektów zostały uzgodnione z Wydziałem Planowania Urzędu Miasta Lublin – wyjaśnia dr inż. arch. Marzena Siestrzewitowska z katedry architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego. Projekty studentów, wizualizacje i przekroje przez teren zostaną zaprezentowane radnym, którzy będą mogli zapoznać się ze różnymi koncepcjami zagospodarowania na tym obszarze. – Najtrudniejsze były projekty dotyczące rejonu ulicy Poligonowej ze względu na dużą ilość zabudowy. Wypracowanie w tym miejscu spójnej zabudowy nie było łatwe, tym bardziej, że studenci musieli uwzględnić i istniejące wąwozy, i własności działek – wyjaśnia pani doktor. – Zajęłyśmy się zagospodarowaniem 40-hektarowego terenu przyszłego cmentarza. Starałyśmy się wykorzystać istniejący wąwóz jako miejsce spacerowe i las, do którego można dojść ścieżkami – mówi Elżbieta Kaca, studentka Wydziału Budownictwa i Architektury lubelskiej politechniki. – W centrum wąwozu zaprojektowałyśmy zbiornik retencyjny z symbolem wiecznego znicza, ze względu na ukształtowanie tego terenu na wzniesieniach. To trudne miejsce na lokalizację cmentarza, więc starałyśmy się tak prowadzić ścieżki, by te spadki terenu nie były duże. Przyglądałyśmy się innym założeniom cmentarnym na wzniesieniach, np. w Gdańsku – dodaje. Wystawę dwudziestu sześciu studenckich prac można oglądać od środy 31 stycznia 2018 r. w Galerii Sztuki Współczesnej Wydziału Budownictwa i Architektury (ul. Nadbystrzycka 40). (EM.K.)