Innowacyjni i konkurencyjni? To nadal postulat

Innowacyjność i konkurencyjność to już cechy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym, jednak zbyt mało – tak orzekli eksperci tej branży, po czym w blasku fleszy wręczyli wiodącym biznesmenom medale. Tak było 2. Gali Eksportu, 7 lutego 2018 r., zorganizowanej przez Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej w auli głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


Na jej scenie wieczór rozpoczął się odegraniem „Hymnu Eksporterów” w wykonaniu zespołu Pozytywni: „Misja to jest dla wytrwałych, ciągła praca, wieczny ruch. Są emocje niebywałe, kiedy w nas eksportu duch. Pokażemy Polskę światu, dobry towar tutaj jest… Coraz bliżej do wiwatu, Polska zawsze jest the best!” – głosi ta jego pierwsza zwrotka, który sala wysłuchała na stojąco. Czy od tej chwili będą nucić go wszyscy przedsiębiorcy handlu zagranicznego?
Kilkudziesięciu z nich, przedstawicieli wiodących w kraju firm eksportujących polskie produkty, przybyło tu z całego kraju, by odebrać branżowe laury podsumowujące miniony rok pracy, które wręczali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. Gości witali prezes Ryszard Nowak – inicjator powstania Krajowego Stowarzyszenia Eksporterzy RP oraz prof. Zbigniew Grądzki – prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, akcentujący w swoim przemówieniu rolę uczelni wyższych we wspomaganiu działań proeksportowych od strony analiz i prognoz naukowych.

Część merytoryczna gali

Bardzo konkretnie głos zabrał wiceminister Tadeusz Kościński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Powoływał się na przyjętą rok temu „Strategię odpowiedzialnego rozwoju”. Jej celem jest wejście polskiej gospodarki na nowe tory, co ma mieć zasadniczy wpływ na reindustrializację Polski, ograniczenie jej służebnej funkcji, choćby montowni czy źródła taniej siły roboczej wobec czołowych graczy na światowym rynku produkcji. – To poprzez eksport nasz kraj się bogaci, nie przez inwestycje zagraniczne w Polsce. Ekspansja eksporterów do innych państw jest dla nas kluczowa. Po to stworzyliśmy Polski Fundusz Rozwoju, po to mamy „Strategie ekspansji zagranicznej” – przekonywał minister.
– Warto pokazywać i nagradzać wybitnych eksporterów – mówił wiceprezydent Lublina Artur Szymczyk, zapewniając, że w Lublinie mogą oni liczyć na wsparcie samorządu.
Głos zabrał też ks. bp Mieczysław Cisło, który wskazał na szczególną „specjalność eksportową” Polski w postaci… ponad 1000 misjonarzy wysłanych w ostatnich latach na wszystkie kontynenty, a także 2-milionowej rzeszy polskich pracowników zasilających dziś firmy za granicą.
Następnie wykłady pod wspólnym tytułem „Innowacyjność i konkurencyjność podstawą polskiego eksportu” wygłosiło kilku prelegentów: prof. Andrzej Podraza – dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Szymon Klus – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, Marcin Jatczak – sekretarz Departamentu Współpracy Ekonomicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Karol Jakubaszek z Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Gospodarstwa Krajowego, Marek Wcisło – dyrektor zarządzający Kompass Poland.

„Zasłużony dla Eksportu”

Taki medal przyznano wyróżniającym się przedsiębiorcom w dwóch kategoriach: w kategorii „firmy” otrzymały je m.in. dwie firmy z regionu: Azoty Puławy S.A. i JMP Flowers w Stężycy.
W kategorii „osobowość” medal „Zasłużony dla Eksportu” odebrali: Mieczysław Majewski – prezes zarządu „PZL Świdnik” S.A. oraz profesor Kazimierz Głowniak – emerytowany dziekan Wydziału Farmaceutycznego i prorektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Stowarzyszenie Eksporterzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Lublinie prowadzi bazę danych około 400 tys. przedsiębiorstw z całego kraju. Jego celem jest inicjowanie, realizacja i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiego eksportu oraz realna pomoc przedsiębiorstwom zajmujących się handlem zagranicznym. Stowarzyszenie jest też platformą promocji firm, ich produktów czy usług. Realizuje ponadto współpracę z organizacjami o podobnym zakresie aktywności, które funkcjonują w innych krajach i rozpowszechnia informacje o profilu działalności prowadzonej przez nasze przedsiębiorstwa poza granicami kraju. Dzięki temu zrzeszone tutaj firmy mogą liczyć na promocję innowacyjnych produktów eksportowych.
Marek Rybołowicz