Inspektorzy ruszą na Jemiołową

Zdaniem mieszkańców i radnej M. Suchanowskiej takie uszkodzenia ulicy Jemiołowej powstały z winy dewelopera

Po interpelacji radnej Małgorzaty Suchanowskiej i naszym artykule w najbliższych dniach na ulicę Jemiołową w Lublinie mają udać się inspektorzy miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, by sprawdzić, czy podczas prowadzonej tam budowy bloków deweloper nie uszkodził jej nawierzchni.


O tym, że tak się stało, od ponad roku, alarmowała miasto radna Małgorzata Suchanowska (PiS). W ubiegłym miesiącu zdecydowała się złożyć w tej sprawie interpelację i skargę na prezydenta do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radnych Miasta Lublin. W piśmie radna podnosi, że w imieniu mieszkańców od 2019 roku interweniowała w tej sprawie w Ratuszu, dołączając zdjęcia i nagrania potwierdzające zniszczenie ulicy przez dewelopera, ale dotąd nie uzyskała konkretnej odpowiedzi.

– Budowa została zakończona, droga została zniszczona i nikt za to nie poniesie konsekwencji. To jest jawna kpina. Nikt nikomu nie broni się budować na jego własnej nieruchomości, ale za zniszczenie drogi publicznej powinien odpowiedzieć karnie i finansowo – napisała M. Suchanowska, prosząc o przedstawienie jej umowy z deweloperem zabezpieczającej interesy miasta na taki wypadek (o sprawie pisaliśmy przed dwoma tygodniami).

Kilka dni temu Ratusz, odpowiadając na interpelację, zamieścił na BIP umowę zawartą z deweloperem (firmą MG Invest) jesienią 2016 roku, przed rozpoczęciem budowy bloków. Miasto zezwala w niej inwestorowi na czas budowy bloków do przejazdu ul. Jemiołową ciężarówkami o wadze do 32 ton, a MG Invest zobowiązuje się do naprawy powstałych z jego winy uszkodzeń ulicy lub pokrycia kosztów takiej naprawy, co zabezpieczone zostało wekslem in blanco do kwoty 47 100 zł. Przed podpisaniem umowy, jak czytamy w dokumencie, strony dokonały wspólnie komisyjnej inwentaryzacji popartej dokumentacją fotograficzną, stanu technicznego ulic i to samo miały uczynić w momencie zakończenia inwestycji.

Kiedy w ubiegłym tygodniu spytaliśmy urzędników, czy tak się stało i ewentualnie miasto egzekwowało od dewelopera naprawienia zniszczonej ulicy lub skorzystało z weksla zabezpieczającego roszczenia miasta w tym zakresie, otrzymaliśmy odpowiedź, że przegląd stanu nawierzchni ulicy Jemiołowej zostanie wykonany w najbliższych dniach, jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe. – W przypadku jakichkolwiek zniszczeń zostaną podjęte działania w celu ich wyeliminowania, w ramach zawartej umowy z deweloperem – zapewniła nas Justyna Góźdź z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Do sprawy oczywiście wrócimy. ZM