Instytucje nawiązały współpracę

W sobotę (12 marca) dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie podpisał porozumienie o współpracy z Nadleśnictwem Włodawa oraz z Nadleśnictwem Parczew. W wydarzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwosci dr Marcin Romanowski.

Sygnatariuszami porozumienia byli: nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa Jacek Jabłoński, nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew Witold Zakościelny, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas oraz dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie ppłk Jacek Sankowski. – Głównym celem podpisanych porozumień jest współpraca w zakresie zwiększenia efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych i procesu readaptacji społecznej skazanych poprzez propagowanie działalności ekologicznej, edukacyjnej, kulturalno-oświatowej oraz wspieranie inicjatyw mających na celu kształtowanie wśród osadzonych społecznie pożądanych postaw – mówi kpt. Edyta Radczuk, rzecznik dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

– Zawarcie porozumień z nadleśnictwami będzie następstwem podpisanego przez dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego i p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicę dokumentu o współpracy w zakresie zatrudniania więźniów i prowadzenia oddziaływań w zakresie readaptacji społecznej skazanych – dodaje Radczuk. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here