Inżynierowie świętowali hybrydowo

Święto Politechniki Lubelskiej – uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Merkiszowi

Politechnika Lubelska obchodziła w dniach 13-14 maja br. swoje święto, celebrując 68. rocznicę powstania uczelni. Z tej okazji nadano doktoraty honoris causa, tytuły profesora honorowego oraz promocje doktorskie i habilitacyjne.


Uroczystości odbyły się w formie hybrydowej i były transmitowane na stronie internetowej uczelni www.pollub.pl, a także w mediach społecznościowych. Na sali, ze względu na epidemiczne obostrzenia, zgromadzili się tylko nieliczni goście oraz przedstawiciele pracowników i studentów. W ramach obchodów tej ważnej rocznicy, przyznano szereg nowych tytułów naukowych. Politechnika Lubelska ma teraz dwóch nowych doktorów honoris causa. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali: profesor Józef Gawlik z Politechniki Krakowskiej oraz prof. Jerzy Merkisz z Politechniki Poznańskiej. – Przyznanie prof. Józefowi Gawlikowi i prof. Jerzemu Merkiszowi tytułu doktora honoris causa to efekt ich długoletniej współpracy z Politechniką Lubelską. Obaj naukowcy brali udział we wspólnych projektach naukowych, byli promotorami wielu prac doktorskich

i habilitacyjnych, opiniowali dorobek naukowy pracowników ubiegających się o tytuł naukowy profesora. Cieszymy się, że dołączają do naszej akademickiej wspólnoty osoby o bogatym dorobku naukowym i dydaktycznym, ale przede wszystkim osoby życzliwe, wspierające

w rozwoju młode kadry, oddane nauce, zaangażowane społecznie – mówi prof. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
W piątek, 14 maja w auli Wydziału Mechanicznego odbyła się uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora Politechniki Lubelskiej. Otrzymali go dwaj naukowcy: prof. Leonard Runkiewicz z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie oraz prof. Waldemar Wójcik z Katedry Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej. Tradycyjną częścią święta uczelni była również promocja doktorów habilitowanych oraz doktorów. Dyplom odebrało wówczas 12 doktorów habilitowanych, a 14 doktorów złożyło ślubowanie. Politechnika Lubelska powstała 13 maja 1953 r. jako Wieczorowa Szkoła Inżynierska. Uczelnia kształci blisko 7,7 tys. studentów (5,5 tys. na studiach stacjonarnych) na 22 kierunkach na
6 wydziałach. Jej mury opuściło dotychczas ponad 62 tys. absolwentów. Uczelnia zatrudnia 1100 pracowników, w tym połowa to nauczyciele akademiccy. MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here