Czy istnieje wolna wola?

„Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach” – to hasło V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, który rozpocznie się w czwartek, 13 października na KUL-u. Kongres jest spotkaniem intelektualistów i ludzi kultury.
Przypomnijmy, że pierwszy Kongres Kultury Chrześcijańskiej (2000 r.) został zorganizowany z inspiracji śp. arcybiskupa Józefa Życińskiego. Jego celem był – i tak jest dotąd – twórczy dialog Kościoła katolickiego ze współczesnym, nieustannie zmieniającym się światem.
Kongres potrwa do niedzieli, 16 października. Na jego program złożą się wykłady wybitnych polskich i zagranicznych uczonych. Oprócz tego przewidziano szereg wydarzeń towarzyszących, w tym artystycznych.
Wykład inauguracyjny „Wolność ocalona: rdzeń chrześcijańskiej antropologii” 13 października o godz. 17 w auli kard. St. Wyszyńskiego na KUL wygłosi kardynał Gianfranco Ravasi.
W piątek 14 października, po wręczeniu doktoratu honoris causa dla wybitnego kompozytora i dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego o godz. 9, odbędą się dwa interesujące panele dyskusyjne. Panel przewidziany na godz. 10.30 „Katolicki Uniwersytet Lubelski wyspą wolności” wpisuje się już w zbliżające się obchody setnej rocznicy powstania KUL-u. Wezmą w nim udział prof. Antoni Dudek (UKSW), prof. Andrzej Friszke (PAN) i prof. Janusz Wrona (UMCS). Natomiast bardzo interesujący panel z racji hasła tegorocznego Kongresu, czyli „Wolność ocalona”, rozpocznie się o godz. 15. M.in. dr hab. Mieszko Tałasiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego i dr Mateusz Hohol z Centrum Kopernika zastanawiać się wtedy będą „Czy istnieje wolna wola?”

W sobotę, 15 października o godz. 9 odbędzie się odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera, podczas którego ks. Heller wygłosi wykład „Kosmiczny problem wolności”. Tego dnia o 10.30 odbędzie się prezentacja „Opera Omnia” Josepha Ratzingera (tom VII), natomiast po południu, o godz. 15 panel dyskusyjny „Od konfliktu do komunii” dotyczyć będzie dialogu Kościoła Katolickiego z rosyjską Cerkwią Prawosławną. Wezmą w nim udział prof. Daniel Rotfeld z Uniwersytetu Warszawskiego oraz intelektualiści: z Moskwy – prof. Andriej Zubow i z Paryża – Antoine Arjakovsky.
Także w sobotę ,o godz. 16.30 abp Gintaras Grušas z (Wilna), prof. Józef Niewiadomski (Innsbruck) i s. Małgorzata Chmielewska, rozmawiać będą o kryzysie migracyjnym w kontekście dialogu międzyreligijnego.
Wszystkie szczegóły programu V Kongresu są dostępne na stronie internetowej „KUL – wydarzenia”. Znajdziemy tam także informacje o imprezach towarzyszących, a więc o wystawie „Sacrum miejsca”, spektaklu „Maski” Leszka Mądzika, o projekcji filmu „Zaćma” Ryszarda Bugajskiego, czy spotkaniu autorskim Adama Zagajewskiego zatytułowanym „Czym jest życie duchowe w poezji”.

Warto odnotować jeszcze jedno ważne wydarzenie towarzyszące, ale już nie artystyczne, lecz filozoficzne, mianowicie debatę dwóch ambon, która odbędzie się na chwilę przed rozpoczęciem V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, tj. w środę 12 października o godz. 19 w kościele oo. Dominikanów przy. ul. Złotej. O tym, jak mają się do siebie pojęcia: „wolność” i „religia” dyskutować będą filozofowie: prof. Piotr Gutowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Jan Woleński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.Monika Skarżyńska