Izbica apeluje do posłów

Komitet Społeczny Mieszkańców Razem dla Miasta i Gminy Izbica wystosował apel do wszystkich posłów z okręgu chełmskiego. A chodzi o przegłosowanie takich przepisów w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które nie pozwolą na wywłaszczenie mieszkańców zagrożonych utratą swoich nieruchomości w związku z planowaną budową kolei dużych prędkości.

W imieniu Komitetu na sesji rady powiatu krasnostawskiego, która odbyła się w ubiegły czwartek 27 października, wystąpił Arkadiusz Danielak, mieszkaniec Izbicy. Zaapelował do wszystkich posłów i posłanek z okręgu chełmskiego: Jacka Sasina, Anny Dąbrowskiej-Banaszek, Moniki Pawłowskiej, Dariusza Stefaniuka, Jarosława Sachajko, Marcina Duszka, Teresy Hałas, Sławomira Zawiślaka, Tomasza Zielińskiego, Beaty Strzałki, Riada Haidara i Krzysztofa Grabczuka, by zagłosowali za przyjęciem sprawozdania Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Otóż 26 października Komisja Infrastruktury wniosła, aby Sejm przyjął uchwałę Senatu, który trzy tygodnie temu odrzucił tę ustawę.

Arkadiusz Danielak podkreślał, że parlamentarzyści muszą zdać sobie sprawę, iż każdy poseł, który wstrzyma się od głosu, podniesie rękę i zagłosuje przeciwko przyjęciu sprawozdania Komisji Infrastruktury, lub uchyli się od udziału w głosowaniu, wyrządzi krzywdę mieszkańcom miasta i gminy Izbica, a także mieszkańcom powiatu krasnostawskiego, zagrożonym wywłaszczeniem pod inwestycje celu publicznego.

– Strona społeczna wielokrotnie podnosiła aspekty związane ze szkodliwością tej nowelizacji – zaznaczył Danielak. – Uczestniczyła w spotkaniach z posłami, pracach sejmowych, w tym wysłuchaniu publicznym, do jakiego doszło 4 sierpnia br., gdzie wskazywała na wielką szkodliwość społeczną proponowanych zmian. Parlamentarzyści powinni zdawać sobie sprawę, że mieszkańcy zagrożeni wywłaszczeniem pod koleje dużych prędkości w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, będą jedną z pierwszych szeroko rozumianych grup społecznych, poszkodowanych w procesie wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Wolą Komitetu Społecznego Mieszkańców Razem dla Miasta i Gminy Izbica jest zakomunikowanie, że niekorzystne zmiany będą dotyczyły każdego, czyja własność w przyszłości stanie na drodze inwestycjom celu publicznego. – Strona społeczna apelowała do swoich reprezentantów wielokrotnie, kierując różne pisma. Posłowie z okręgu nr 7 otrzymywali m.in., listy otwarte, w tym też wyliczenia i opracowania, jakich podejmowali się członkowie Komitetu.

Poza tym mieszkańcy powiatu krasnostawskiego niejednokrotnie wyrażali swoją dezaprobatę, organizując protesty, zgromadzenia spontaniczne, które były wyrazem niezadowolenia zarówno wobec przebiegu wariantów linii kolejowych, jak i procedowanych zmian w Ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wolą członków Komitetu, a także mieszkańców powiatu krasnostawskiego jest, aby Posłowie i Posłanki z okręgu nr 7 reprezentowali interesy suwerena – podkreślał Danielak.

Z apelem wystosowanym do parlamentarzystów w pełni zgodzili się radni powiatu krasnostawskiego, którzy w tej sprawie na sesji przyjęli stanowisko. (s)