Jagodne już prawie w gminie Chełm

Wojewoda lubelski wydał pozytywną opinię w sprawie przejścia sołectwa Jagodne z gminy Sawin do gminy Chełm. Do tego, aby mieszkańcy zmienili przynależność administracyjną, pozostała już tylko decyzja ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ale ta wydaje się być tylko formalnością.

Od nowego roku kalendarzowego sołectwo Jagodne będzie podlegać gminie Chełm. Po staraniach mieszkańców wsi i wniosku Rady Gminy Chełm, do której zwrócili się z petycją o przejęcie, wojewoda lubelski wydał pozytywną opinię w tej sprawie.

– 30 kwietnia wojewoda lubelski wydał pozytywną opinię, co do zmiany przynależności sołectwa Jagodne – zmiany granic gminy Sawin i gminy Chełm. 4 maja wniosek Rady Gminy Chełm wraz z opinią Wojewody Lubelskiego został przekazany Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji – informuje Agnieszka Strzępka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

MSWiA ma miesiąc na rozpatrzenie sprawy. Ale po pozytywnej opinii wojewody ta wydaje się być przesądzona. Jeżeli faktycznie minister spraw wewnętrznych zaakceptuje zmianę, to od 2022 roku Jagodne stanie się częścią gminy Chełm. „Odebranie” Jagodnego gminie Sawin było wytykane władzom gminy Chełm. – Władze gminy chętnie chcą przejąć sołectwo, ale same sprzeciwiają się zakusom prezydenta Chełma, który chciałby poszerzyć miasto kosztem gminy Chełm – mówili.

– To zupełnie inna sytuacja, bo nie my byliśmy inicjatorem przejścia sołectwa do naszej gminy – tłumaczy Wiesław Kociuba, wójt gminy Chełm. – To mieszkańcy Jagodnego sami zwrócili się do nas o pomoc, a my wyciągnęliśmy do nich rękę. Rozumiem ich argumenty – brak infrastruktury, luźną więź z Sawinem z racji położenia bliżej miasta. A poszerzenie miasta nie jest chyba wyczekiwane przez mieszkańców gminy, którzy w większości przecież kiedyś z tego miasta się wyprowadzili.

Wójt zapewnia, że gmina jest gotowa rozmawiać z władzami miasta na temat terenów inwestycyjnych, jeżeli tych brakuje w Chełmie. – Ale luźno rzucony argument ewentualnego poszerzenia, do którego powinno dojść z tego powodu, że miastu brakuje przestrzeni, do nas nie przemawia – mówi. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here