Jak łagodzić porażenie mózgowe

W konferencji uczestniczyli lekarze i fizjoterapeuci z Polski, Włoch, Ukrainy, Chorwacji i Indii

Lekarze i fizjoterapeuci z Polski, Włoch, Ukrainy, Chorwacji i Indii brali udział w międzynarodowej konferencji dotyczącej rehabilitacji osób z porażeniem mózgowym, jaka odbyła się w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie w dniach 9 i 10 maja 2019 r.


Konferencja, organizowana wspólnie z Instytutem Medycyny Wsi, przeznaczona była dla osób zajmujących się zawodowo rehabilitacją dzieci i dorosłych z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w szczególności, dla lekarzy, fizjoterapeutów, pedagogów specjalnych, terapeutów zajęciowych i psychologów.

Podczas dwudniowego spotkania poruszano takie zagadnienia, jak: nowe metody diagnozy i terapii pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym, mechaniczna trombektomia w leczeniu mózgu czy robotyka w rehabilitacji kończyny górnej. Konferencja poświęcona było pamięci Zofii Kułakowskiej (1929-2016), polskiej neuropediatry, specjalistki schorzeń dzieci z porażeniem mózgowym.

To ona przyczyniła się do założenia ośrodków dla dzieci z mózgowym porażeniem w Zamościu i Lublinie. (EM.K.)