Jak uczą nasze szkoły?

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała informację na temat efektywności nauczania gimnazjów za okres ostatnich dwóch lat. Jak wypadły chełmskie szkoły? Z badań wynika, że większość nieźle radzi sobie z nauczaniem przedmiotów humanistycznych. Z matematyką i innymi przedmiotami ścisłymi jest już gorzej.

CKE w Warszawie podała wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) za lata 2014-2016 dla gimnazjów. EWD to wielkim skrócie metoda analizy pozwalająca oszacować wkład szkoły w wyniki egzaminacyjne uczniów. Polega ona na porównaniu wyników sprawdzianu po szóstej klasie (który w tym roku odbył się już po raz ostatni) z tymi z egzaminu gimnazjalnego i na tej podstawie mierzona jest efektywność pracy szkoły.
– Jeżeli uczniowie danej szkoły osiągnęli wyniki wyższe niż oczekiwane na podstawie ich wcześniejszych osiągnięć, czyli testu szóstoklasisty, uznaje się, że ich szkoła nauczała efektywniej niż inne, które pracowały z podobnymi uczniami. Jeżeli wyniki te są niższe, szkoła nauczała mniej efektywnie. Wyniki te nie pokazują, jak bardzo uczniowie „zmądrzeli” bądź „zgłupieli” w danej szkole, ani tego, jak dużo się nauczyli. Natomiast pozwalają zobaczyć czy szkoła naucza mniej, czy bardziej efektywnie, niż przeciętna placówka w kraju – czytamy na stronie ewd.edu.pl.
– Wyniki badania edukacyjnej wartości dodanej to dla szkół na pewno cenna informacja. Powinny one wyciągać z nich wnioski i na ich bazie przygotowywać konkretne programy do pracy – uważa Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty UM Chełm.
W oparciu o wyniki wyrysowywane są wykresy, które pozwalają sklasyfikować szkołę do jednej z pięciu kategorii: szkoły neutralne (przeciętne wyniki i efektywność), szkoły sukcesu (wysokie wyniki i efektywność), szkoły wspierające (niskie wyniki, ale wysoka efektywność), szkoły wymagające pomocy (niskie wyniki i efektywność) oraz szkoły niewykorzystanych możliwości (wysokie wyniki, niska efektywność). A jak w badaniu EWD wypadły chełmskie szkoły. Największe powody do zadowolenia może mieć Gimnazjum nr 6. Placówka w część humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej wypada bardzo dobrze, bo została sklasyfikowana, jako szkoło sukcesu.
– Badanie EWD pokazuje, jaką „drogę” w szkole przebył uczeń. Pokazuje skuteczność nauczania i uczenia. Pozwala zobaczyć, jak dana szkoła wypada na tle innych szkół w całym kraju. Wynik EWD nie zawsze jest zbieżny z wynikami egzaminów. Ale na pewno cieszy to, że jesteśmy wśród szkół z wysokimi wynikami i efektywnością – mówi Dorota Cieślik, dyrektor Gimnazjum nr 6.
A tak wypadły pozostałe szkoły:
Gimnazjum nr 1 – część humanistyczna – szkoła wspierająca, część matematyczno-przyrodnicza – szkoła wymagająca pomocy.
Gimnazjum nr 2 – część humanistyczna – szkoła neutralna, część matematyczno-przyrodnicza – szkoła wymagająca pomocy.
Gimnazjum nr 7 – część humanistyczna – szkoła neutralna, część matematyczno-przyrodnicza – szkoła sukcesu.
Gimnazjum nr 8 – część humanistyczna – szkoła neutralna, część matematyczno-przyrodnicza – szkoła wymagająca pomocy.
Wszystkie wykresy można znaleźć na stronie ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum. (kw)