Jak uczyć, to tylko z pasją

W minioną środę odbyło się I Świdnickie Forum Nauczycieli z Pasją.


– Można pytać, co jest ważniejsze – pasja czy powołanie? Według mnie zdecydowanie to pierwsze. Ze swojej edukacji w zasadzie pamiętamy tylko nauczycieli z pasją, którzy byli dla nas mentorami. Każda ich lekcja była wspaniałym przeżyciem. Na tej sali widzę wielu takich pedagogów. Dziękuję im oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania – powiedział otwierając Forum, burmistrz Waldemar Jakson.

– Postrzegam forum jako szczególnie pożyteczne i korzystne. Wierzę, że będzie początkiem dobrej tradycji w naszym województwie. Chwała Świdnikowi, że od niego się zaczęło. Życzę państwu, żeby wszystkie dobre pomysły zafunkcjonowały w życiu społeczności szkolnych – podkreślała Bożena Ćwiek z Lubelskiego Kuratorium Oświaty, zaznaczając, że takie spotkania są cenniejsze niż wiedza teoretyczna.

Forum było okazją do wymiany doświadczeń i podzielenia się dobrymi rozwiązaniami i praktykami. O swoich niestandardowych metodach pracy z przedszkolakami i uczniami oraz realizowanych nietuzinkowych projektach edukcyjno-wychowawczych opowiadali: Dorota Basiak i Anna Łakota („Zespół tańca ludowego w przedszkolu”, Przedszkole nr 7); Anna Bryk, Barbara Hajkowska-Pirek i Angelika Biała (warsztaty Montessori „Piękny człowiek – skąd przyszedł i dokąd zmierza”, Zespół Przedszkoli nr 2); Anna Bubicz (autorski program społeczno-patriotyczny „Trwałe wartości, proste metody”, Zespół Przedszkoli nr 1); Ewa Groszek (autorski program artystyczno-teatralny „Sztuka moja pasja”, opracowany wspólnie z Beatą Olejnik, Beatą Jawornicką, Elżbietą Kozioł i Agnieszką Kwiatosz-Siczek, Przedszkole nr 5);

Anna Kuczyńska („Personalistyczna koncepcja wychowania oraz holistyczna edukacja człowieka jako wyzwanie dla wychowania fizycznego w XXI wieku”, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1); Ewa Nawrocka („Dlaczego spacerowanie w szkole może być uczące?”, Szkoła Podstawowa nr 7); Anna Owsicka-Mazur („Program nauki języka niemieckiego DSD1, metody pracy w oddziałach dwujęzycznych”, Szkoła Podstawowa nr 3); Marcin Paśnikowski (Szkoleniowe wyjazdy nauczycieli „Guadeloupe Adventure, czyli jak dostać POWERa podczas mobilności Kadry edukacji szkolnej”, Szkoła Podstawowa nr 5), Emilia Tokarska („Pedagogika planu Daltońskiego w edukacji wczesnoszkolnej”, Szkoła Podstawowa nr 3) i Łukasz Wnuczek („Wykorzystanie komiksów w nauczaniu języka obcego”, SP nr 5).

Gościem specjalnym spotkania była Jadwiga Dejko, wieloletnia nauczycielką, autorka oraz współautorka podręczników dydaktycznych i ekspertka Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz inicjatorka zbiórki pieniędzy na renowację grobu śp. Olgi Kiślak (1900-1983) na cmentarzu w Kazimierzówce w gminie Głusk, która w czasie II wojny światowej, w okupowanej Polsce, prowadziła tajne komplety, a po wojnie zorganizowała pierwszą 4-klasową szkołę podstawową w Adampolu, będącej początkiem 11-letniej szkoły podstawowej i średniej w Świdniku.

– Konferencja poświęcona jest nauczycielom z pasją. Myślę, że pedagog nie może być inny. Wychowujmy ku wartościom i przez wartości. Ukazujmy przykłady z literatury, ale także doświadczenia dzieci, ich obserwacje zaczerpnięte z otoczenia. Niech naszą życiową pasją stanie się czynienie dobra, rozsiewanie radości i docenianie tego, co mamy – mówiła do zebranych Jadwiga Dejko. JN