Jaka segregacja?

– Ciekaw jestem, w jaki sposób prowadzi się selektywną zbiórkę śmieci na cmentarzu komunalnym, bo większość kontenerów przy alejkach jest do frakcji zmieszanej – mówi nasz Czytelnik. W Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Chełmie twierdzą, że pojemników do segregacji jest wystarczająco dużo, ale gorzej z edukacją ludzi w tym zakresie.

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Mościckiego w Chełmie jest ponad 15 tysięcy grobów. Każdego dnia nekropolię odwiedza mnóstwo osób, które porządkują pomniki swoich bliskich zmarłych. Setki zużytych szklanych zniczy, sztucznych kwiatów, uschniętych wieńców i masa innych śmieci ląduje w kontenerach. Zdaniem naszego Czytelnika, który systematycznie odwiedza cmentarz, segregacja odpadów na cmentarzu to fikcja.

– Większość kontenerów na cmentarzu jest do frakcji zmieszanej, ludzie wrzucają odpady do pierwszego lepszego pojemnika – mówi nasz Czytelnik. – Tyle się mówi o potrzebie dokładnej segregacji śmieci, a co w tej sytuacji z tonami śmieci, pochodzącymi z takiej wielkiej nekropolii?

Administratorem cmentarza komunalnego jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie, które odpowiada też za gospodarkę odpadami w mieście. W spółce mówią, że nekropolia zaopatrzona jest w wystarczająco dużo pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

– Na terenie cmentarza przy alejach umieszczone są kontenery na odpady zmieszane – informuje MPGK Chełm. – W kilku miejscach dodatkowo ustawione są kontenery w kolorze żółtym przeznaczone do gromadzenia tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali oraz kontenery zielone na frakcję szklaną. W ocenie MPGK ilość pojemników oraz sposób ich rozmieszczenia jest celowy i wystarczający. Spółka zapewnia odbiór zebranych odpadów w sposób systematyczny, z częstotliwością adekwatną do ich zapełnienia, co wpływa na utrzymanie czystości i estetykę miejsc pochówku.

Administrator cmentarza przedstawia szczegółową analizę odpadów cmentarnych (przede wszystkim są to odpady organiczne, szkło oraz tworzywa sztuczne – plastik) informując, że stanowią one bardzo trudną do rozdzielenia mieszaninę śmieci o silnym stopniu „zakopcenia i zabrudzenia parafiną”. Wśród gromadzonych odpadów nie brakuje elementów metalowych, plastikowych, które nawet po selektywnej zbiórce nie spełniają kryteriów surowców wtórnych. W MPGK tłumaczą, że przygotowanie wszystkich odpadów do postaci akceptowalnej przez odbiorcę jako surowiec wtórny wiązałoby się z niewspółmiernym nakładem czasu i środków finansowych.

Marnie wyedukowani MPGK zwraca uwagę na inny problem.

– Niestety, z obserwacji osób odwiedzających swoich bliskich wynika, iż edukacja społeczeństwa w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów pozostawia wiele do życzenia – informuje MPGK. – Mimo obecności na terenie nekropolii pojemników do segregacji należy wzmacniać świadomość społeczeństwa, co do tego jak ważna jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Pracownicy administrujący cmentarzem zauważają, że nawet odpady zielone wyrzucane są bezmyślnie wraz z donicami oraz innymi elementami z tworzyw sztucznych do jednego pojemnika. Należy podkreślić, że dobrą praktyką, prowadzoną przez samorządy wielu miast w okresie listopadowych świąt, jest kampania nawołująca do zaprzestania dekorowania grobów tonami wyrobów z plastiku i szkła. (mo)