Jedna z radnych na czterech stanowiskach, inna prawie bez dochodów

Radna Katarzyna Denis, pracując w ubiegłym roku na czterech stanowiskach, zarobiła ponad 220 tys. zł

Ponad 220 tysięcy złotych zarobiła w ubiegłym roku miejska radna Katarzyna Denis. Nasi Czytelnicy analizując jej oświadczenie majątkowe zwrócili uwagę nie tylko na wysokość osiągniętych dochodów, ale również łączenie przez nią czterech stanowisk – prezes świdnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz głównej księgowej w Przedszkolu nr 6, Żłobku nr 1 i Żłobku nr 2. – Czy tak można? Czy da się pogodzić, choćby biorąc pod uwagę wymiar czasu pracy, zarządzanie dużą spółdzielnią z prowadzeniem księgowości trzech placówek? – pytają. Radna odpowiada, że nie ma tu żadnego konfliktu interesów, bo gdyby taki istniał już dawno zrezygnowałaby z którejś funkcji.

Pytania naszych Czytelników przekazaliśmy radnej Katarzynie Denis (KWW Waldemara Jaksona). Spytaliśmy również, czy oprócz spółdzielni nadal pracuje w Zespole Żłobków (Żłobek nr 1 i 2 zostały połączone w Zespół) i Przedszkolu nr 6, a jeśli tak, to na jakiej umowie jest zatrudniona w miejskich placówkach. Na żadne z tych pytań radna nie odpowiedziała odsyłając nas do swojego oświadczenia majątkowego tłumacząc, że wszystko jest w nim zawarte. – Jeśli istniałaby jakaś sprzeczność w pełnieniu funkcji prezes i księgowej w miejskich żłobkach, na pewno z któregoś stanowiska bym zrezygnowała – dodała radna Denis.

Według oświadczenia majątkowego na 31.12.2019 r. radna była zatrudniona jako prezes zarządu SM w Świdniku, główny księgowy w Przedszkolu nr 6, Żłobku Miejskim nr 1 i Żłobku Miejskim nr 2, które obecnie działają w ramach zespołu. Umowa o pracę (w oświadczeniu nie ma wskazanego rodzaju i wymiaru zatrudnienia w poszczególnych instytucjach, a dochody są podane łącznie) przyniosła jej 219 tys. zł, umowa zlecenie – 1,3 tys. zł. Otrzymała również 16,1 tys. zł za pracę w radzie miasta.

Stanowisko prezesa SM K. Denis objęła latem 2018 roku. W oświadczeniu za 2018 rok podała, że z tytułu umowy o pracę zarobiła – 143,5 tys. zł, z tytułu umowy zlecenia – 13,2 tys. zł, jako radna – 12,6 tys. zł. Wówczas oprócz spółdzielni pracowała również jako główny księgowy w Żłobku nr 1 jak i Przedszkolu nr 6. Rok wcześniej, w oświadczeniu z 2017 r. podała, że pracuje jako główna księgowa w Przedszkolu nr 7 oraz starszy referent ds. administracyjnych/główny księgowy w Przedszkolu nr 6 i Żłobku Miejskim nr 1. Wówczas zarobiła z tytułu umowy o pracę 104 tys. zł, na umowie-zlecenie – 25,6 tys. zł, jako radna – 12,8 tys. zł.

Urząd Miasta nie widzi przeciwwskazań, by radna mogła łączyć te posady. Jak dowiedzieliśmy się w ratuszu obecnie jest zatrudniona jako główny księgowy w Zespole Żłobków Miejskich w niepełnym wymiarze etatu, ale już nie pracuje w Przedszkolu nr 6, od kiedy placówka ta działa w ramach Zespołu Przedszkoli nr 2. Ile zarobiła w 2019 roku tylko jako główna księgowa w miejskich placówkach, nie dowiedzieliśmy, tym samym nie wiadomo jaką część jej dochodów w 2019 roku stanowiły zarobki prezes spółdzielni.

– Pani Katarzyna Denis jest księgową w Zespole Żłobków Miejskich na cząstkę etatu – mówi Ewa Jankowska, sekretarz miasta Świdnik, bez wskazania jednak jaka to cząstka, ani jakie wynagrodzenie. – To bardziej zajęcie dodatkowe niż praca, z której można się utrzymać, więc znalezienie kogoś na jej miejsce pewnie nie byłoby łatwe. Kiedy wybudujemy nowy żłobek przy ul. Klonowej i tym samym zwiększy się zakres działania zespołu żłobków będziemy potrzebowali osoby na większą ilość godzin i pewnie pani Denis nie będzie mogła tam pracować.

Poza tym, w 2021 roku planujemy utworzenie centrum usług wspólnych do obsługi księgowej i kadrowej naszych placówek oświatowych, w tym także żłobka. Centrum usług wspólnych będzie działać w ramach Urzędu Miasta, a konkretnie Wydziału Edukacji, więc jako radna pani Denis nie będzie mogła być tam zatrudniona. Obecnie nie ma ku temu przeciwskazań i ograniczeń, to po prostu decyzja radnej, o tym czy chce więcej pracować.

Na drugim biegunie

Zainteresowanie, choć z innego powodu, wśród naszych Czytelników wzbudziło również oświadczenie majątkowe radnej Magdaleny Szabały (Świdnik Wspólna Sprawa). – Radna wykazała, że w 2019 roku zarobiła zaledwie 1,6 tys. zł (nie licząc diety). Rok wcześniej poza dietą nie osiągnęła żadnego dochodu, choć przecież przez cały czas jest lekarzem weterynarii w znanej świdnickiej przychodni dla zwierząt.

Jak to jest możliwe? – pytania tej treści przysłał do nas pan Andrzej ze Świdnika. Jak wyjaśniła nam sama zainteresowana, pracuje nie u kogoś, a w rodzinnej firmie, więc zarobki wyglądają – jak to określiła – „trochę inaczej”. Poza tym nie pracuje w pełnym wymiarze godzin. Taka odpowiedź naszych, a i pewnie pana Andrzeja, wątpliwości jednak nie rozwiała… (w)