Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER):

Osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędach pracy, posiadające pomysł na biznes, mogą ubiegać się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności. Wysokość oferowanego wsparcia to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Poza wsparciem finansowym osoby zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej otrzymają również wsparcie doradcy zawodowego, który oceni predyspozycje do jej prowadzenia.

O jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach PO WER mogą starać się osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Osoba, która chce otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej powinna złożyć wniosek o przyznanie środków we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, pobytu lub miejsce prowadzenia działalności urzędzie pracy. Warunkiem otrzymania wsparcia jest nieposiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Otrzymane środki są bezzwrotne, pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy i niepodejmowanie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia.

Rekrutacja prowadzona jest przez powiatowe urzędy pracy/ Miejski Urząd Pracy w Lublinie od stycznia 2020 do wyczerpania środków finansowych.

Gdzie szukać informacji?

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach internetowych  wyżej wymienionych urzędów lub stronie internetowej WUP w Lublinie: https://power-wuplublin.praca.gov.pl/.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania skontaktuj się z nam i – a my pokierujemy Cię dalej.

Punkt Informacyjny
Wydział Realizacji PO WER
Wojewódzki Urząd Pracy
w Lublinie

ul. Lubartowska 74 A,
piętro 1, pok. 100
20-094 Lublin
tel. 81 463 53 49,
kom. 605 903 476

e-mail: power@wup.lublin.pl
power-wuplublin.praca.gov.pl

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here