W Jedynce świętowali stulecie!

(3-4 czerwca) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Chełmie świętowała stulecie istnienia.

Rocznicowe uroczystości w piątek zainaugurowała msza święta w bazylice NNMP – odprawiona w intencji uczniów, rodziców, pracowników szkoły i absolwentów, koncelebrowana przez ks. biskupa Józefa Wróbla. Po niej uczestnicy, w asyście kompanii honorowej chełmskiej jednostki Wojska Polskiego, przeszli do szkoły, gdzie na boisku odbyły się dalsze uroczystości. Był czas na wspomnienia emerytowanych nauczycieli i absolwentów oraz montaż słowno-muzyczny, który przybliżył losy „Jedynki”. Były przemówienia oraz gratulacje i podziękowania złożone na ręce dyrektor „Jedynki” – Grażyny
Cetera. Dla upamiętnienia doniosłej rocznicy przed szkołą posadzono drzewo, któremu nadano imię patrona. Dokonała tego dyrektor szkoły G. Cetera wraz z prezydent Chełma Agatą Fisz i absolwentem „Jedynki” – posłem Grzegorzem Raniewiczem. Odsłonięto również tablicę na kamieniu przed szkołą, upamiętniającą rocznicę. Po zakończeniu części oficjalnej, goście mogli zwiedzić szkołę i nową izbę patrona, która powstała głównie dzięki pomocy
i darowiznom Jerzego Ryszczuka.
W sobotę jubileusz świętowano na sportowo. Imprezę „Wspaniałe sportowe 100-lecie z Jedynką” zorganizowano we współpracy z „Cemexem” (fotorelacja na stronach sportowych).
„Urodzinowa” impreza udała się doskonale a zakończył ją bal absolwentów. (w)

Grażyna Cetera, dyrektor ZSO nr 1 w Chełmie: To nie mury stanowią o sile i wyjątkowości „Jedynki”, tylko ludzie, którzy przez lata tworzyli jej historię. Dzięki nim dziś możemy cieszyć się tą piękną rocznicą.
Nauczyciele kierują się postawą naszego Patrona – Tadeusza Kościuszki. To jego postać stanowi inspirację dla grona pedagogicznego, które pragnie nauczyć swoich podopiecznych szacunku do Ojczyzny, bliźnich oraz samego siebie. Tajniki dziedzin szkolnych przekazywane są w naszej Szkole pieczołowicie, aby uświadomić uczniom jak prawdziwe są słowa naszego Patrona, iż „największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi”.
(ze wstępu do okolicznościowej publikacji 100 lat Jedynki, która obok wierszy uczniów, absolwentów i nauczycieli zawiera Zarys dziejów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chełmie, autorstwa Zbigniewa Lubaszewskiego)

Fotorelacja: