Jemiołowa do naprawy

Deweloper ma czas na naprawę nawierzchni ul. Jemiołowej do końca tego miesiąca

Deweloper, który budując bloki przy ul. Jemiołowej w Lublinie, uszkodził jej nawierzchnię, ma ją naprawić. Zarząd Dróg i Mostów dał mu na to czas do końca maja.


O tym, że ciężarówki spółki MG Invest jeżdżące na prowadzoną przy ul. Jemiołowej budowę bloków, zniszczyły brukową nawierzchnię ulicy od ponad roku alarmowali mieszkańcy i radna Małgorzata Suchanowska (PiS), kierując do miasta skargi i interpelacje.

– Budowa została zakończona, droga została zniszczona i nikt za to nie poniesie konsekwencji. To jest jawna kpina. Nikt nikomu nie broni się budować na jego własnej nieruchomości, ale za zniszczenie drogi publicznej powinien odpowiedzieć karnie i finansowo – pisała w swojej ostatniej interpelacji w tej sprawie radna M. Suchanowska, prosząc o przedstawienie jej umowy z deweloperem zabezpieczającej interesy miasta na taki wypadek i podkreślając, że jej dotychczasowe wystąpienia w tej materii były przez urzędników zbywane.

W odpowiedzi na interpelację Ratusz przed miesiącem zamieścił na BIP umowę zawartą z deweloperem jesienią 2016 roku, przed rozpoczęciem budowy bloków, w której zezwala mu na przejazd ulicą Jemiołową ciężarówkami o wadze do 32 ton, a MG Invest zobowiązuje się do naprawy powstałych z jej winy uszkodzeń ulicy lub pokrycia kosztów takiej naprawy. Wywiązanie się przez dewelopera z tego zobowiązania zabezpieczone zostało wekslem in blanco do kwoty 47 100 zł. Przed podpisaniem umowy, jak stanowi dokument, strony dokonały wspólnie komisyjnej inwentaryzacji popartej dokumentacją fotograficzną, stanu technicznego ulic i to samo miały uczynić w momencie zakończenia inwestycji.

Najwyraźniej przez kilkanaście miesięcy od zakończenia budowy, tego jednak nie zrobiono, bo kiedy po opublikowaniu umowy w internecie spytaliśmy urzędników, czy tak się stało i ewentualnie miasto egzekwowało od dewelopera naprawienia zniszczonej ulicy lub skorzystało z weksla zabezpieczającego roszczenia miasta w tym zakresie, otrzymaliśmy odpowiedź, że przegląd stanu nawierzchni ulicy Jemiołowej dopiero zostanie wykonany. Miało się to stać jak tylko pozwolą warunki pogodowe. Jednocześnie otrzymaliśmy zapewnienie, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zniszczeń z winy dewelopera zostaną podjęte działania w celu ich wyeliminowania, w ramach zawartej z nim umowy.

Zgodnie z obietnicą, że do sprawy wrócimy sprawdziliśmy, czy przegląd faktycznie został wykonany i jakie są jego efekty.

– Przegląd nawierzchni ul. Jemiołowej przeprowadzono 27 kwietnia. Stwierdzone podczas niego uszkodzenia nawierzchni pisemnie przekazano do inwestora z prośbą o ich usunięcie do końca maja. Do prac naprawczych zakwalifikowano część chodnika oraz jezdnię na powierzchni około 100 m2 – poinformowała nas Monika Głazik z biura prasowego UM Lublin. Czy to załatwia sprawę i czy inwestor spełni „prośbę” Ratusza? Oczywiście sprawdzimy. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here