Jesień pełna modlitwy

Październik w Kościele katolickim jest miesiącem różańca. Ta modlitwa kontemplacyjna ma rzesze zwolenników. Udowodniła to sobotnia akcja „Różaniec do granic”, podczas której – tylko w naszej archidiecezji, w dwóch kościołach stacyjnych w Świerżach i Dorohusku – modliło się… kilka tysięcy wiernych.

Modlitwa różańcowa kultywowana jest w Kościele od średniowiecza, chociaż jej korzeni można szukać jeszcze wcześniej. Pierwotnie nazywana była Psałterzem Najświętszej Maryi Panny, bo tak jak jest 150 psalmów, tak odmawia się 150 Zdrowaś Maryjo. Bł. Alain de la Roche, dominikanin, w XV w. rozpropagował teorię, że św. Dominik Guzman żyjący w latach 1172-1221, założyciel dominikanów, w objawieniu, jakiego doświadczył, otrzymał od Matki Bożej różaniec. Założył Bractwo Psałterza Błogosławionej Dziewicy i rozprzestrzenił kult różańca na całą Europę.
Wdzięczni za odparcie islamu
W roku 1572 papież Pius V ustanowił wspomnienie Matki Bożej Różańcowej jako wotum wdzięczności za zwycięstwo floty chrześcijańskiej w bitwie morskiej z Turkami pod Lepanto. Bitwa ta rozegrała się 7 października 1571 r.
Następca Piusa V, Grzegorz XIII, ustanowił pierwszą niedzielę października świętem dla licznych już wówczas bractw różańcowych, a papież Klemens XI, jako dowód wdzięczności za wygraną bitwę pod Belgradem, 3 października 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół. Leon XIII, kolejny papież różańcowy, podniósł je do wyższej rangi liturgicznej, a dostrzegając zagrożenie ze strony wolnomyślnych ideologii, 1 września 1883 r. polecił, by we wszystkich parafiach odprawiać przez cały październik nabożeństwa różańcowe i wprowadził do Litanii Loretańskiej nowe zawołanie: „Królowo Różańca Świętego módl się za nami”. Następca Leona XIII, Pius X, reformując kalendarz kościelny przeniósł to święto na 7 października i tak już zostało. 7 października Kościół czci Matkę Bożą Różańcową. W ikonografii jest ona przedstawiana z Dzieciątkiem Jezus, wręczająca różaniec klęczącemu św. Dominikowi i św. Katarzynie ze Sieny.
W październiku we wszystkich parafiach odprawiane są nabożeństwa różańcowe, zwykle przed wieczorną mszą św. Przy wielu kościołach działają grupy modlitewne związane z różańcem.

Świątynia w pamiętnym miejscu

W Lublinie przy kościele św. Rodziny na Czubach znajduje się wyjątkowy Ogród Różańcowy. Znajduje się tam ponad 80 drewnianych figur, wykonanych przez lubelską rzeźbiarkę Teodorę Pikułę. Niemal vis-a-vis tego ogrodu, po drugiej stronie ul. Jana Pawła II, gdzie 30 lat temu, w 1987 r. wierni uczestniczyli we mszy św. pod przewodnictwem naszego Papieża, znajduje się dziś kościół pw. Matki Bożej Różańcowej. Akt erekcyjny powstania nowej parafii wydał 15 stycznia 1993 r. abp Bolesław Pylak. Do tego czasu funkcjonował tu samodzielny ośrodek duszpasterski. Obowiązki tworzenia parafii powierzono ks. Lechowi Kumie. Zespół sakralny, obejmujący kaplicę wraz z plebanią, został wzniesiony według projektu architekta St. Gromowskiego i T. Jabłońskiego. Kaplicę pobłogosławił abp Bolesław Pylak 27 maja 1993 r., a w 2001 r. rozpoczęto prace budowlane przy docelowej świątyni według projektu architektów St. Lichoty i A. Suflińskiego. Realizatorem budowy został dotychczasowy proboszcz, ks. Józef Dziduch. Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej, to nowoczesny kościół z ciekawą konstrukcją sklepienia z drzewa klejonego o profilu przedstawiającym Matkę Bożą z Dzieciątkiem, wyposażony w 40 piszczałkowe organy. Od trzech lat jest tu czczony obraz Matki Bożej Latyczowskiej, Królowej Podola i Wołynia, patronki Nowej Ewangelizacji w naszej archidiecezji. Szerzej o kulcie MB Latyczowskiej i już udokumentowanym cudzie za jej pośrednictwem napiszemy w przyszłym numerze. Po prawej stronie od wejścia znajduje się kaplica z figurą św. ojca Pio i jego relikwiami. Parafia prowadzi szeroką działalność duszpasterską. Działa tu m.in. Koło Żywego Różańca. Przypomnijmy, że Ceremoniał Żywego Różańca zatwierdził 7 września 1977 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński. Poza tym w parafii działa Akcja Katolicka, Apostolat Bożego Miłosierdzia, Eucharystyczny Ruch Młodych, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Legion Maryi, Liturgiczna Służba Ołtarza, neokatechumenat, Oaza Rodzin, Odnowa w Duchu Świętym „Miriam”, Ruch Światło – Życie, schola oraz Wspólnota Modlitewna „Margerytka”. Przy parafii MB Różańcowej działa też Stowarzyszenie Ochrony Pomocy Rodzinie „SOPRA”, Stop Bezprawiu oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniemym. Można tez skorzystać z pomocy radcy prawnego. Parafia pw. Matki Bożej Różańcowej liczy obecnie 15 579 wiernych.
Elżbieta Kasprzycka