Jest co poczytać

985 książek o wartości ponad 20 tys. zł wzbogaciło księgozbiór Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej. To efekt skutecznego wniosku o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020.

ZS w Woli Uhruskiej, za pośrednictwem organu prowadzącego, czyli Urzędu Gminy, złożył wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Cel: zakup nowych książek do biblioteki szkolnej. Po akceptacji wniosku szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 16 tys zł, Gmina, jako tzw. wkład własny dołożyła ponad 4 tys zł. Wzbogacono księgozbiór biblioteki Zespołu Szkół o 985 książek za 20 040,93 zł. Priorytet, jaki założył ZS, to wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie aktywności czytelniczej z uwzględnieniem oczekiwań uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Listę książkowych zakupów ustalono m.in. po konsultacjach z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami oraz z Gminną Biblioteką Publiczną. Koordynatorem przedsięwzięcia była Mariola Kędzierawska, nauczyciel-bibliotekarz. (gkj)