Jest drugi inwestor!

Hale magazynowe o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych, place manewrowe, a przede wszystkim nowe miejsca pracy. Miasto ma kolejnego inwestora do chełmskiej podstrefy ekonomicznej. Jest nim firma Assa sp. z o.o.

Jest już oficjalne rozstrzygnięcie kolejnego przetargu na tereny wchodzące w skład powołanej do życia przez miasto podstrefy ekonomicznej Chełm. Nowym właścicielem blisko 1,9 hektarowego terenu została zarejestrowana w Chełmie firma Assa sp. z o.o. Nabywca zapłaci miastu za grunty ponad 780 tys. zł.
– Ten przetarg, podobnie jak poprzedni, dotyczył nie tylko zakupu terenów inwestycyjnych, ale również uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy ekonomicznej – wyjaśnia Marcin Grel, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami procedury przetargowe prowadzone są przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oddział w Mielcu, gdzie znajduje się centrala SSE „Euro-Park”, do której należy nasza podstrefa.
Rozstrzygnięcie przetargu oznacza zielone światło dla kolejnej inwestycji w chełmskiej podstrefie. Zgodnie z uzyskanym pozwoleniem i informacjami przedkładanymi chełmskim urzędnikom, nowy inwestor zamierza przy ul. Hutniczej wybudować nowoczesne centrum logistyczne. W jego skład mają wchodzić m.in. hale magazynowe o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych, place manewrowe i składowe, pomieszczenia biurowe itd. Powstanie bazy logistycznej, jak zapewniają władze miasta, będzie wiązać się także z dodatkowym zatrudnieniem. – Z naszego punktu widzenia liczy się nie tylko zagospodarowanie terenu i dodatkowe wpływy do budżetu z tytułu podatków, ale przede wszystkim tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie tych najcenniejszych, bo wynikających z produkcji i nowych usług – przekonuje Agata Fisz, prezydent Chełma. – Jeszcze niedawno wielu nie wierzyło, że do Chełma uda się przyciągnąć nowe inwestycje. Teraz mamy kolejny dowód na to, że jest to możliwe. Trzeba podejmować konkretne działania tworzące warunki dla rozwoju lokalnej gospodarki.
W ostatnich dniach urzędnicy spotkali się z innymi potencjalnymi inwestorami, m.in. przy udziale Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, z którą miasto podpisało umowę o ścisłej współpracy. Cały czas trwają także procedury związane z wprowadzaniem na teren Chełma kolejnych inwestorów, którzy już wcześniej zadeklarowali chęć budowy tu swoich zakładów z branż spożywczej, meblarskiej i produkcji biokomponentów. Miasto czeka również na decyzję o rozszerzenie chełmskiej podstrefy o tereny przy ul. Chemicznej, Wschodniej i Ceramicznej, gdzie znajdzie się miejsce dla kolejnych fabryk i zakładów produkcyjnych.
– Wiemy, że nasz wniosek przeszedł już drogę formalną i jest obecnie na etapie uzgodnień miedzyresortowych we właściwych ministerstwach. Mam nadzieję, że niebawem otrzymamy zgodę na włączenie tych terenów, gdyż na obszar, którym obecnie dysponujemy, mamy już komplet chętnych – dodaje prezydent Fisz.
Tymczasem zgodnie z informacjami z chełmskiego magistratu, budowa samochodowego centrum logistycznego ma rozpocząć się już w przyszłym roku. Także na 2017 rok zaplanowano budowę nowego odcinka ulicy Hutniczej, który skomunikuje dostępny obecnie obszar chełmskiej podstrefy. Miasto przymierza się również do złożenia wniosku o dofinansowanie uzbrojenia terenów przy ul. Wschodniej. Tam, oprócz dróg serwisowych dla nowych inwestycji, władze miasta chcą wybudować miejsce dla młodych przedsiębiorców z Chełma. W ramach Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej ma powstać kompleks pełniący funkcję inkubatora przedsiębiorczości i parku technologicznego. (ptr)