Jest kolonia Wyryki, ma być Wyryki-Kolonia

Trwają prace nad zmianą nazwy kolonii Wyryki na Wyryki-Kolonia. Nowa nazwa ma na celu unormowanie i tak powszechnego nazewnictwa oraz wprowadzenie porządku w dokumentach, np. Urzędu Skarbowego.

– Obwieszczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części określa nazwy poszczególnych miejscowości w Polsce oraz ich rodzaj – mówi wójt Mirosław Torbicz. – W wykazie tym miejscowość Wyryki-Kolonia została określona jako Wyryki, rodzaj miejscowości: kolonia. Nazwa jest niepełna, a z tego wykazu korzystają m.in.: Urząd Skarbowy, czy Urząd Stanu Cywilnego, a to z kolei powoduje na przykład problemy meldunkowe mieszkańców Wyryk-Kolonii.

Na prośbę mieszkańców podjęto więc działania mające na celu dokonanie przez właściwego Ministra stosownej zmiany w wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części. Sprawa brzmi poważnie, chodzi natomiast o formalne uregulowanie istniejącego stanu faktycznego. Obręb geodezyjny nazywa się Wyryki-Kolonia, przy drodze wojewódzkiej stoją znaki wskazujące miejscowość Wyryki-Kolonia, również mieszkańcy utożsamiają się z ta nazwą.

Po konsultacji z prawnikiem podjąłem decyzję o uruchomieniu procedury związanej z uwzględnieniem właściwej, powszechnie stosowanej nazwy w ministerialnym wykazie tak, by urzędy mogły korzystać z wykazu zawierającego prawidłową nazwę miejscowości, oszczędzając mieszkańcom niepotrzebnych problemów i nieporozumień – dodaje wójt.

Właśnie w tej sprawie ogłoszono konsultacje społeczne. Mogą w nich wziąć udział tylko mieszkańcy Wyryk-Kolonii. Swoje opinie mogą zgłaszać do 25 marca. (bm)