Jest się czym pochwalić

Rejowiec zajął wysokie miejsce w „Rankingu Samorządów 2020” organizowanym przez ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita”, zostawiając w tyle inne chełmskie samorządy. Ranking ten to jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych zestawień pokazujących sytuację samorządów w kraju.

Źródłem informacji, z którego korzysta kapituła rankingu są dane Głównego Urzędu Statystycznego, ministerstwa finansów oraz informacje lokalnych władz udzielane za pomocą specjalnych ankiet. Ranking obrazuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. W każdej z tych kategorii gminy otrzymują punkty a ich łączna, maksymalna ilość wynosi 100 (dla miast na prawach powiatu 102 pkt.).

W kategorii „trwałość ekonomiczno-finansowa” (maksymalnie 30 pkt.) oceniane były zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami oraz dotyczące budowy potencjału rozwojowego.

W kategorii „trwałość społeczna” (maksymalnie 34 pkt.) brano pod uwagą „twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreację, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych.

W kategorii „trwałość środowiskowa” (maksymalnie 26 lub 28 pkt.) nacisk kładziono na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych.

W czwartej kategorii (maksymalnie 10 pkt.) sprawdzano jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Zestawienie jest przygotowywane oddzielnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich.

Rejowiec uplasował się najlepiej spośród wszystkich chełmskich samorządów. Nie tylko porównywalnych gmin wiejskich czy miejsko-wiejskich. Zdobył 44,94 punkty a to więcej niż miasto Chełm (39,80), Włodawa (44,54), Krasnystaw (34,77), Rejowiec Fabryczny (40,91) i Siedliszcze (32,19).

Daleko za Rejowcem znalazły się też gminy z powiatu chełmskiego. Pierwsze Wojsławice zebrały w sumie 34,70 pkt., druga gmina Rejowiec Fabryczny – 31,78 pkt. a trzecia gmina Chełm – 29,91. Kolejne miejsca zajęły gminy: Kamień (28,57), Dubienka (26,92), Żmudź (26,87), Wierzbica (26,09), Dorohusk (23,40), Białopole (21,92), Sawin (21,78), Leśniowice (19,34), Ruda-Huta (17,08).

– Oczywiście cieszę się z wyniku rankingu i sytuacji, w jakiej jest nasza gmina – mówi Tadeusz Górski, burmistrz Rejowca. – Warto podkreślić, że nasza gmina miała niegdyś poważne kłopoty finansowe. Straciliśmy cukrownię i zakłady drzewne w Zawadówce – co za tym idzie – przepadły pokaźne wpływy z podatków.

Jednak udało się nam tak poprowadzić gminę, że pomimo braku przemysłu i dużych firm, których nie brakuje w sąsiednich samorządach, możemy pochwalić się ponad czterema milionami złotych nadwyżki finansowej na koniec 2020 roku i ponad dwoma milionami złotych wolnych środków, z którymi rozpoczęliśmy bieżący rok. (bf)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here