Jesteśmy silni, kiedy jesteśmy razem

Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy spotkali się w piątek, 22 lutego w siedzibie Wielonarodowej Brygady Litewsko-Polsko-Ukraińskiej im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego w Lublinie.


Na placu manewrowym miała miejsce wojskowa uroczystość: prezentacja jednostki i uroczyste wciągnięcie na maszt flag trzech państw. Żołnierze tej międzynarodowej jednostki współpracują od stycznia 2017 roku i wielokrotnie spotykali się na ćwiczeniach z sojusznikami Polski. W tym roku czeka ich m.in. szkolenie z żołnierzami z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Gruzji czy Mołdawii.

– To nie jest tylko tak, że to nasi żołnierze coś oferują żołnierzom ukraińskim. Wszyscy wiemy, że Ukraina od 2014 roku jest w trudnej sytuacji, część jej terytorium jest okupowana przez Rosję, a ukraińscy żołnierze naprawdę walczą. To jest walka na wojnie. Obecni tu dziś żołnierze z dywizji powietrzno-desantowej mają już doświadczenie wojenne. Znają rzemiosło wojskowe nie tylko od strony służby na misjach zagranicznych, ale brali udział w regularnej wojnie i tym doświadczeniem dzielą się z naszymi żołnierzami. W swojej ojczyźnie są to bohaterowie, którzy się dla niej zasłużyli i przelewali krew – mówił Andrzej Duda, prezydent RP.

– Wszyscy wiemy jedno: jesteśmy silni, kiedy jesteśmy razem, kiedy panuje między nami zgoda, przyjaźń i kiedy razem stajemy wspólnie w jednym szeregu. Wtedy rzeczywiście budzimy respekt i znacznie trudniej się zdecydować na jakikolwiek akt agresji wobec nas. Cieszę się, że nasi żołnierze razem służą, doskonalą się, razem ćwiczą i pokazują naszym społeczeństwom, że ta jedność pomiędzy naszymi państwami, narodami i prezydentami istnieje – zaznaczył prezydent.

Dalia Grybauskaite, prezydent Litwy, nawiązując do unii lubelskiej, zaznaczyła: „wiemy, co to znaczy połączyć nasze siły. Wiemy, co to znaczy być napadniętym, co znaczy, kiedy ktoś ma zakusy na czyjeś terytorium, dlatego kontynuujemy poparcie polityczne, wojskowe i finansowe dla Ukrainy, bo bezpieczeństwo Ukrainy jest dla całego regionu, dla wszystkich krajów bałtyckich kamieniem węgielnym – podkreślała.

– Jesteśmy wdzięczni za głos Polski w radzie bezpieczeństwa ONZ i jesteśmy przekonani, że pełnowartościowa misja ONZ będzie sprzyjała w ustaleniu pokoju na okupowanym terytorium. Liczę na wzmocnienie nacisku na Rosyjską Federację, poprzez mechanizmy sanacyjne – dodał Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy. Częścią spotkania były trójstronne rozmowy delegacji RP, Republiki Litewskiej i Ukrainy pod przewodnictwem trojga prezydentów.

Przed trójstronnymi rozmowami prezydent Prezydent RP Andrzej Duda i Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite złożyli wieńce pod pomnikiem unii lubelskiej na placu Litewskim w Lublinie. W tym roku obchodzimy 450. rocznicę jej zawarcia.

Emilia Kalwińska