Jubileusz CSI

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie wspomaga bezrobotnych chełmian, szkoląc ich i zapewniając im zawód. Placówka istnieje od 15 lat. Z okazji tego jubileuszu zorganizowano piknik integracyjny.

Uroczystość zorganizowano w ogrodzie Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Ogrodowej. Oprócz przedstawicieli Centrum Integracji Społecznej w Chełmie – na czele z Bożeną Stasiak, dyrektor tej placówki – uczestniczyły w niej osoby, które CIS wspierają, a także te, które z tych form wsparcia korzystają. Wśród gości byli też m.in. Anna Dąbrowska-Banaszek – poseł na Sejm RP i Longin Bożeński, przewodniczący Rady Miasta Chełm. Podczas spotkania przybliżono cele i główne działania CIS i zaprezentowano film promujący centrum. Były też zabawy integracyjne dla rodzin z dziećmi i tort.

Centrum Integracji Społecznej w Chełmie powstało w sierpniu 2006 roku. Powołane przez prezydenta miasta było placówką pomocniczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. Od stycznia 2011 r. CSI to jednostka organizacyjna miasta, której działania skupiają się wokół problemów środowiska lokalnego. Placówka realizuje program zatrudnienia socjalnego skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Uczestnicy funkcjonujących w CSI grup zawodowych z branży remontowej, kulinarnej, gospodarczo-porządkowej zostają przeszkoleni do wykonywania konkretnych zawodów tj.: pomoc kuchenna, pracownik utrzymania czystości, pracownik remontowo-budowlany, pracownik gospodarczy, malarz-tapeciarz. W CSI odbywają się też zajęcia m.in. z edukacji ogólnej, warsztaty aktywizacji zawodowej, edukacja zdrowotna oraz warsztaty motywacyjne. CSI jest miejscem, dającym szansę na ponowne włączenie się do życia społecznego oraz pełnienie ról zawodowych i rodzinnych. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here