Jubileusz na zamku

Muzeum Lubelskie obchodziło w miniony czwartek jubileusz 110-lecia. Podczas uroczystości, która odbyła się Galerii Malarstwa Polskiego, nie zabrakło wyróżnień dla pracowników, a także placówki.
Wicemarszałek Krzysztof Grabczuk w imieniu Zarządu Województwa Lubelskiego wręczył Muzeum Honorową Odznakę Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Uhonorował także czworo pracowników placówki. Medale Prezydenta Lublina kilkunastu osobom wręczył również Krzysztof Komorski, wiceprezydent Lublina.
Muzeum Lubelskie, założone w 1906 r., to jedno z największych muzeów na wschodzie Polski. W ciągu 110 lat istnienia zgromadziło najbogatsze i najcenniejsze w regionie zbiory od archeologii aż po sztukę współczesną. BS