Jutrzenka na Sejmiku

(4 lutego) Na 42. Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie, Zespół Folklorystyczny „Jutrzenka” z Dołhobród zaprezentował widowisko obrzędowe ,,Szykowanie posagu weselnego”, które zebrało gromkie brawa od publiczności.

Widowisko przedstawia dzień poprzedzający wesele, podczas którego dziewczęta plotą wianek – „posag” z barwinku, a gospodyni (matka) wspólnie z panną młodą wkładają tradycyjny, bardzo bogaty i piękny posag do kuferka, który panna młoda pokazuje wszystkim domownikom wzbudzając szczególną zazdrość niezamężnej siostry. Pannie młodej przekazywane są dawne wierzenia i rady, które zapewnią jej szczęśliwe życie, dzieci uczone są tradycyjnych śpiewów weselnych i targowania „za posag”. I, jak to w życiu, nie zabrakło w tym dniu drobnych sprzeczek i nieporozumień, ale także pięknych, dawnych pieśni weselnych, które wzbudziły w pannie młodej żal za mijającym panieństwem. (b)