Już nie w sprawie LGTB, ale ochrony podstawowych praw i wolności

Podczas poniedziałkowego posiedzenia sejmiku woj. lubelskiego radni zmienili stanowisko sprawie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych. Tak, jak zapowiadaliśmy przed tygodniem z dokumentu z 25 kwietnia 2019 r. zniknęło słowo LGBT. Radni wycofali się także z zapisu dotyczącego „standardów Światowej Organizacji Zdrowia” oraz „funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników)”.

Za zmianą zagłosowało 17 radnych, głównie z PiS. Przeciw było czworo, w tym Bożena Lisowska i Krzysztof Gałan z Koalicji Obywatelskiej, którzy od dawna domagali się uchylenia całego stanowiska oraz wiceprzewodniczący sejmiku Mieczysław Ryba i Leszek Kowalczyk z PiS, którzy podobnie jak Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i członek zarządu województwa, Sebastian Trojak, stoją na stanowisku, że w tej sprawie Sejmik nie powinien cofnąć się ani o krok. Dziesięć osób wstrzymało się od głosu.

Zmieniając stanowisko radni podkreślili, że „w sferze publicznej zaistniała błędna interpretacja Stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. wskazująca na inne cele i wartości niż te, które w rzeczywistości przyświecały Sejmikowi. – Zdecydowanie podkreślić należy, że celem stanowiska nie było naruszenie praw i wolności żadnych osób, ani ich dyskryminacja. Sejmik kierował się poczuciem odpowiedzialności za wszystkich mieszkańców województwa oraz potrzebą wzmocnienia i ochrony instytucji rodziny jako podstawowej wspólnoty społecznej, która stanowi optymalne środowisko rozwoju człowieka – napisali w uzasadnieniu.

Stanowisko z 27 września otrzymało nowy tytuł – „w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności”. Poniżej prezentujemy jego treść: Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań naruszających podstawowe prawa i wolności gwarantowane w aktach prawa międzynarodowego, kwestionujących wartości chronione w polskiej Konstytucji, a także ingerujących w autonomię wspólnot religijnych.

Popieramy wszelkie postawy dążące do poszukiwania prawdy, przejawiające troskę o rozwój moralny młodego pokolenia, instytucję rodziny oraz szkoły opartych o wartości chrześcijańskie. Dostrzegamy szczególną potrzebę ochrony szkoły i rodziny oraz prawo każdego człowieka do samostanowienia. Jednocześnie wspieramy prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Deklarujemy, że Sejmik Województwa Lubelskiego w realizacji swoich publicznych zadań będzie wierny tradycji narodowej i państwowej, mając w pamięci tysiącletnią tradycję chrześcijaństwa w Polsce oraz wielowiekowe przywiązanie Polaków do wolności. LK

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here