Już ponad 100 tysięcy wniosków

O realizacji rządowych programów „Rodzina 500+” i „Dobry Start” na terenie województwa lubelskiego mówił w ubiegłym tygodniu wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Do tej pory złożono 106 tysięcy wniosków o przyznanie „500+” i 67 tysięcy o „Dobry start”, czyli trzystuzłotową wyprawkę na ucznia.


– Szacujemy, że w związku z nowelizacją ustawy programem „Rodzina 500+” objętych zostanie około 395 tysięcy dzieci w wieku do 18. roku życia. Do końca lipca złożono w wersji elektronicznej ponad 106 tys. wniosków. Spodziewamy się, że złożonych zostanie około 260 tys. wniosków – poinformował 6 sierpnia R. Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski. Przypomniał, że wnioski, które zostaną złożone do 30 września, zostaną objęte wyrównaniem od 1 lipca.

Program „Rodzina 500+” wszedł w życie 1 kwietnia 2016 roku. – Przyczynił się do znacznej poprawy sytuacji materialnej rodzin. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w programie od 1 lipca br. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

W samym Lublinie na rozszerzeniu programu skorzysta ok. 28 tysięcy dzieci, czyli drugie tyle ile korzystało do tej pory, kiedy wsparcie należało się na drugie dziecko, a na pierwsze tylko, w przypadku nieprzekroczenia kryterium dochodowego.

500+ w Lublinie

– Mając na uwadze liczbę przyszłych beneficjentów programu, podjęliśmy wszelkie działania organizacyjne mające na celu zabezpieczenie spokojnej i sprawnej realizacji tak dużego wyzwania logistycznego. Zapewniamy odpowiednią obsadę aż 11 punktów składania wniosków, będziemy reagować, jeśli zaistnieje konieczność wydłużenia godzin pracy. Wnioski o świadczenie 500+ są rozpatrywane na bieżąco w celu zapewnienia terminowych wypłat – mówi Monika Lipińska, zastępca prezydenta miasta Lublin ds. społecznych

Wnioski „papierowe” o 500+ są przyjmowane w filiach MOPR (od 8.00 do 15.00) przy ulicach: ul. Marii Koryznowej 2D; Filia nr 1, ul. Lubartowska 6-8; Filia nr 2, ul. Hutnicza 1A; Filia Nr 3, ul. Mieszka I 4; Filia Nr 4, ul. Kompozytorów Polskich 8; Filia Nr 5, ul. Nałkowskich 114; oraz w oddziałach MOPR w Lublinie: Wydział Świadczeń Socjalnych, ul. Zemborzycka 88-92 – w poniedziałek w godz. od 10.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Wnioski można składać też w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Lublin, przy ul. Wieniawskiej 14 – w poniedziałki i wtorki od 8.00 do 16.30, od środy do piątku od 8.00 do 15.00 oraz BOM-ach, ul. Filaretów 44 – w poniedziałki i wtorki od 8.00 do 16.30, od środy do piątku od 8.00 do 15.00; ul. Franciszka Kleeberga 12a – w poniedziałki i wtorki od 8.00 do 16.30, od środy do piątku od 8.00 do 15.00; ul. Szaserów 13-15 – w poniedziałki i wtorki od 8.00 do 16.30, od środy do piątku od 8.00 do 15.00

Szczegółowe informacje dotyczące zasad składania wniosków i wzorów samych formularzy znajdują się na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakładce „Program Rodzina 500+” (www.mopr.lublin.eu). Pierwsza wypłata środków nastąpiła już 5 lipca bieżącego roku, kolejne są realizowane sukcesywnie. (EM.K.)