Już się pluskają

Część chełmskich szkół zawarła stosowne porozumienia, dzięki czemu ich uczniowie pływają w aquaparku. Rodzice nie płacą za zajęcia. Oby jak najwięcej dzieci nauczyło się pływać.

Nie wszystkich rodziców stać na opłacanie nauki pływania ich dzieci w ramach „Akademii pływania” w chełmskim aquaparku. Zbigniew Mazurek, prezes Chełmskiego Parku Wodnego i Targowisk Miejskich, zapowiadał, że alternatywą będą zajęcia oferowane we współpracy ze szkołami i ratuszem. Zapewniał, że zależy mu na tym, aby baseny aquaparku zapełnione były młodzieżą szkolną. I tak się stało! Pierwsze zajęcia tego typu już się są. Część z nich odbywa się dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Projekt kierowany był do uczniów klas I-III podstawówki. Przystąpiły do niego: SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, ZSO nr 1, ZS-P nr 3, ZSO nr 7, ZSO nr 8. Niezależnie od tego programu chęć udziału w zajęciach pływania w aquaparku zgłosiły: ZSO nr 6, ZSO nr 8, SP nr 2, ZS-P nr 3, Gimnazjum nr 2, IV LO, ZSZ nr 5 oraz ZWiPPP nr 1.

– Koszt udziału dziecka w zajęciach to 8 zł. Rodzice w tych kosztach nie partycypują – wyjaśnia Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty UM Chełm. – Przekazaliśmy wszystkim placówkom, że mogą korzystać z zajęć pływania w aquparku. Tym, które zgłosiły chęć udziału w tych zajęciach – zapewniliśmy to. Jesteśmy otwarci w tym zakresie.
W ZSO nr 7 z nauki pływania w ramach programu „Umiem pływać” korzystają uczniowie klas trzecich podstawówki. Zajęcia odbywają się po lekcjach.
– Pod szkołę przyjeżdża autobus i przewozi dzieci do aquaparku, zarówno uczniowie, jak i rodzice są bardzo zadowoleni – mówi Elżbieta Ćwir, zastępca dyrektora ZSO nr 7 w Chełmie. – Zainteresowanie było spore. Mamy nadzieję, że w przyszłości uda się rozszerzyć ofertę i z zajęć skorzysta większa liczba dzieci. (mo)