Już wkrótce drogi poscaleniowe w Starym Brusie

Stary Brus - m.in. ta droga zostanie przebudowana, tj. zostanie wykonana nakładka bitumiczna

Scalenia gruntów to przede wszystkim likwidacja rozdrobnienia pól, łatwiejszy dojazd do nich i – w efekcie – bardziej ekonomiczne gospodarowanie w rolnictwie. Scaleniom często towarzyszy budowa nowych dróg. Wkrótce będą budowane w gminie Stary Brus – umowy już podpisano.

26 kwietnia br. zebraniem uczestników scalenia starosta włodawski zakończył administracyjny proces scalenia gruntów dla obrębów Stary Brus, Nowy Brus i Laski Bruskie. Już na spotkaniu z ust przedstawiciela starostwa padła deklaracja, że pierwsze drogi poscaleniowe powstaną jeszcze w tym roku. Podpisaniem 22 lipca umowy z Zakładem Usługowym „Krecik” z Antopola władze powiatu zaczynają realizację tego zadania.

– To jest dobry i sprawdzony wykonawca. Budował nam kilka dróg, w tym dwie o nawierzchni asfaltowej, w ramach zagospodarowania poscaleniowego w Kulczynie i Kulczynie Kolonii. Wykonanie inwestycji przebiegło sprawnie i bez większych problemów. Cieszymy się, że w dobie kryzysu inflacyjnego i olbrzymich problemów ze znalezieniem wykonawcy w naszym postępowaniu oferty złożyło aż pięć firm, spośród których oferta zakładu „Krecik” okazała się najkorzystniejsza – mówi starosta Andrzej Romańczuk.

Firma „Krecik” wykona 1,2 km dróg o nawierzchni bitumicznej, czyli drogę przez wieś Nowy Brus oraz drogę przy szkole. Ponadto wyprofiluje, a fragmentami uzupełni żwirem 3,5 km dróg gruntowych. Oferta na przedstawiony zakres opiewa na 1 924 241,08 zł i jest niemalże równa kwocie przeznaczonej przez władze powiatu na te zadanie.

Informacje o terminach wykonania tego i pozostałych zadań przedstawia Adam Panasiuk, odpowiadający za proces scalenia i wykonanie zagospodarowania poscaleniowego na tym i pozostałych w powiecie obiektach: – Całość zagospodarowania podzielona jest na pięć części. W czerwcowym przetargu była też druga część o podobnej wartości robót, na którą również otrzymaliśmy bardzo korzystną ofertę. Myślę, że w ciągu tygodnia, najdalej za dwa tygodnie podpiszemy umowę z wykonawcą i wtedy przedstawię szczegółowy zakres robót. Generalnie obejmuje drogi tłuczniowe i żwirowe w Starym Brusie. Oba zadania mają być wykonane do końca tego roku. Pozostałe dwa zadania objęte są postępowaniem przetargowym, które już dziś się kończy. A zatem jest duża szansa, że drogi z płyt betonowych w Starym Brusie i Laskach Bruskich też będą wykonane jeszcze w tym roku. Na przyszły rok planowane są włączenia do drogi wojewódzkiej i melioracje. W tym miejscu chciałbym podziękować firmie projektowej – pracowni Przemysława Karbowskiego za sprawne wykonanie dokumentacji projektowej, a także pracownikom starostwa i gminy, również za sprawne przeprowadzenie procedur uzgodnieniowo-budowlanych.

Łącznie na zagospodarowanie poscaleniowe na tym obiekcie Powiat Włodawski dysponuje kwotą 7 779 218,64 zł. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (63,63% kosztów zadania) i Budżetu Państwa (36,37% kosztów zadania). (pk)