Kalendarium Ziemi Włodawskiej 1–7 lipca

– 1 lipca 1971 roku we Włodawie urodził się radny gminy Hańsk Dariusz Kaczanowski.


– 1 lipca 1972 roku powstał Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, początkowo jako eksperymentalnie powołana jednostka organizacyjna służby zdrowia – Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej, a od 1 stycznia 1973 roku jako formalnie zaakceptowany zakład społecznej służby zdrowia. Pierwszym dyrektorem zespołu został lekarz Paweł Zawisza.

– 1 lipca 1992 roku, na podstawie Dekretu Biskupa Siedleckiego księdza Jana Mazura, został ustanowiony Dekanat Hański i Hańsk stał się jednym z 25 dekanatów rzymskokatolickiej diecezji siedleckiej. Pierwszym dziekanem został ksiądz Janusz Grodek. W skład Dekanatu Hańsk weszły parafie: NMP Królowej Polski w Dubecznie, św. Rajmunda w Hańsku, św. Stanisława Kostki w Kosyniu, MB Częstochowskiej w Starym Brusie, św. Jana Chrzciciela w Uhrusku, Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie, św. Stanisława w Wereszczynie, Ducha Świętego w Woli Uhruskiej, św. Izydora w Woli Wereszczyńskiej, św. Andrzeja Boboli w Wytycznie.

– 1 lipca 1992 roku powołano Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie oraz wchodzącą w jej skład Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą PSP kategorii „D”.

– 1 lipca 1993 roku biskup ordynariusz diecezji siedleckiej Jan Mazur powołał parafię Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.

– 1 lipca 2007 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł wieloletni Komendant Straży Miejskiej we Włodawie Dariusz Kazuro.

– 2 lipca 1938 roku urodził się radny gminy Wola Uhruska Stanisław Typiak.

– 2 lipca 1993 roku w wieku 61 lat zmarł Jan Krzowski członek młodzieżowej organizacji niepodległościowej „Orzeł”, działającej w latach 1948-1950 we Włodawie.

– 3 lipca 1898 roku w miejscowości Dubica koło Brześcia nad Bugiem urodził się Komendant Obwodu AK Włodawa kapitan Józef Milert „Sęp”. Zastrzelony 23 lutego 1944 roku we wsi Załucze (gmina Wola Wereszczyńska).

– 3 lipca 1957 roku we Włodawie urodził się radny miasta Włodawa Jerzy Łagodziński.

– 3 lipca 2005 roku zmarł Janusz Kalinowski – współzałożyciel Zespołu Tańca Ludowego „Polesie”, wraz z Jerzym Tyszkiewiczem. 26 marca 2004 roku Rada Miejska przyznała mu godność „Primus civis urbis Vlodaviae”. Imię Janusza Kalinowskiego nosi Stowarzyszenie Twórców Kultury Nadbużańskiej we Włodawie.

– 4 lipca 1961 roku w Zbereżu urodził się radny gminy Wola Uhruska Alfred Misztalski.

– 4 lipca 2002 roku w Okunince i w okolicy szalał huragan – powalone drzewa, pozrywane dachy, uszkodzone linie energetyczne.

– 5 lipca 1909 roku odsłonięto pomnik we Włodawie, który upamiętniał wizytę w mieście (28 sierpnia 1903 roku) carskiej pary – Mikołaja II i Aleksandry Fiodorowny. Pomnik odsłonięto przy udziale mieszkańców Włodawy oraz stacjonujących w mieście żołnierzy rosyjskich, jak również załogi Twierdzy Brześć. Znajdował się on na rynku miejskim, na specjalnie wykonanym podwyższeniu. Otaczał go łańcuch podtrzymywany przez granitowe słupki z głowami lwów. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pomnik przebudowano, umieszczając na cokole portret Tadeusza Kościuszki.

– 5-6 lipca 1863 roku – dwudniowa bitwa pod Osową wojsk powstańczych w liczbie około 600 żołnierzy dowodzonych przez Władysława Ruckiego z kilkoma batalionami wojsk rosyjskich liczących ponad 1000 żołnierzy dowodzonych przez oficerów na służbie rosyjskiej Kozłowskiego i Baumgartena. Bitwa ta nie została rozstrzygnięta.

– 6 lipca 1863 roku – bitwa powstania styczniowego pod Suchawą.

– 6 lipca 1957 roku we Włodawie urodziła się radna miasta Włodawy Łucja Pamulska.

– 6 lipca 1961 roku w Hańsku urodził się Jan Krzesiak – reprezentant kraju na igrzyskach olimpijskich w Atlancie w 1996 roku. Wychowanek włodawskiego klubu zapaśniczego „Włodawianka”.

– 6 lipca 1983 roku – oficjalne otwarcie, dla zwiedzających, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.

– 6-7 lipca 2013 roku w cerkwi Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy we Włodawie odbyły się uroczystości ku czci św. Proroka Jana Chrzciciela oraz XIV-lecia konsekracji „Prestoła” włodawskiej cerkwi przez Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla.

– 7 lipca 1863 roku podczas powstania styczniowego doszło do bitwy pod Urszulinem.

– Decyzją z 7 lipca 1934 roku Urząd Wojewódzki w Lublinie ustanowił targi wielkie w Kołaczach, które odbywały się w pierwszy wtorek maja, pierwszy wtorek października każdego roku oraz co dwa tygodnie we wtorki.

– 7 lipca 1945 roku w Korytnicy nad Nidą urodził się prof. Józef Fert – od roku 1970 do 1990 nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki we Włodawie. Działacz „Solidarności”. Polonista, historyk literatury, poeta, tekstolog, edytor, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, badacz literatury romantycznej oraz współczesnej poezji polskiej, przede wszystkim twórczości Cypriana Norwida i Józefa Czechowicza. Uchwałą Rady Miejskiej z 9 lipca 1990 roku prof. Józef Fert został Honorowym Obywatelem Miasta Włodawy. (ad)