Kalendarium Ziemi Włodawskiej 1-7 października

– 1 października 1939 roku pod Wytycznem oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), pod dowództwem generała Wilhelma Orlika-Rückemana, stoczyły ciężki bój z jednostkami Armii Czerwonej, które dokonywały odwrotu za linię demarkacyjną na Bugu.

– 1 października 1965 roku na Bugu we Włodawie zbudowano obecny wodowskaz.

– 1 października 1975 roku, na podstawie zarządzenia Wojewody Chełmskiego, utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, którego obwód zapobiegawczo-leczniczy obejmował miasto Włodawę oraz gminy: Cyców, Hańsk, Sawin, Sosnowicę, Stary Brus, Urszulin, Włodawę, Wolę Uhruską i Wyryki.

– 1 października 1987 roku rozpoczęto budowę kanału ciepłowniczego w ulicach: Koszarowej, Północnej, Modrzewskiego, Lubelskiej i al. Wyzwolenia (obecnie Piłsudskiego).

– 1 października 2005 roku rozpoczął działalność Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie.

– 2 października 1963 roku w Cycowie urodził się radny gminy Hańsk Stanisław Świeca.

– 2 października 2009 roku rozpoczęło działalność stowarzyszenie „Renovabis”, którego celem jest m.in. opieka nad włodawskimi zabytkami.

– 3 października 2002 roku Publiczne Gimnazjum nr 1 we Włodawie otrzymało sztandar i imię ks. Stanisława Konarskiego.

– 5 października 1888 roku w Kosyniu rozpoczęto budowę nowej murowanej cerkwi.

– 5 października 1954 roku, uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, utworzono tzw. gromady – najmniejsze jednostki podziału terytorialnego PRL. Siedzibami gromad, w powiecie włodawskim, zostały m.in. takie miejscowości jak: Orchówek, Różanka, Suszno, Żdżarka, Stawki, Wola Uhruska, Wyryki, Kulczyn, Hańsk, Macoszyn Mały, Dołhobrody, Hanna, Stary Brus, Wytyczno, Żuków, Urszulin, Lubień itd.. W sumie na obszarze całej Polski powstało 8759 gromad.

– 6 października 1837 roku na podstawie testamentu Stanisława Kostki Zamoyskiego, wydanego w Krasiczynie, dobra włodawskie przeszły na własność jego syna – hr. Augusta Zamoyskiego.

– 6 października 1951 roku w Zbereżu nad Bugiem podczas obławy UB zginął Edward Taraszkiewicz ps. „Żelazny” (ur. 22 stycznia 1921 w Duisburgu, w Niemczech) – dowódca lotnych oddziałów partyzanckich Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość działający na ziemi chełmsko-włodawskiej.

– 6 października 1965 roku we Włodawie urodził się Mirosław Konieczny – radny powiatu włodawskiego.

– 7 października, od początków PRL-u do 1989 roku, podobnie jak w całym kraju także we Włodawie obchodzono hucznie święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa.

– W październiku 1944 roku otwarto ruch kolejowy na linii Chełm-Włodawa.

– W październiku 1969 roku uchwałą prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włodawie została powołana Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa we Włodawie obejmująca opieką psychologiczno-pedagogiczną teren całego powiatu.

– W październiku 1997 roku w Szkole Podstawowej nr 3 powstał chór „Gaudeamus”.

– W październiku 1939 roku we Włodawie urodził się Piotr Epler – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ichtiobiologii i rybactwa. Długoletni Kierownik Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. Zmarł 20 grudnia 2012 roku w Krakowie, pochowany na cmentarzu Salwatorskim. (ad)