Kalendarium Ziemi Włodawskiej 10-16 sierpnia

– 10 sierpnia 1924 roku cerkiew w Holi została przywrócona do użytku liturgicznego jako pierwsza na Lubelszczyźnie parafia neounicka, erygowana przez biskupa siedleckiego Henryka Przeździeckiego. Świątyni nadano nowe wezwanie św. Paraskiewy. Cerkiew w Holi pozostawała neounicka do 1939 roku.


– 10 sierpnia 1981 roku zarządzeniem Naczelnika Miasta Włodawa utworzone zostało, jako samodzielna jednostka, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie.

– 11 sierpnia 1502 roku Suszno zostało podzielone na dwie części: jedną otrzymał książę Andrzej Sanguszko, a drugą jego bratowa Anna i jej syn Andrzej.

– 11 sierpnia 1936 roku powstał włodawski oddział Związku Rezerwistów RP.

– 11 sierpnia 2012 roku po 10 latach przerwy pociągi osobowe wróciły na trasę Chełm – Włodawa (Orchówek).

– 12 sierpnia 2011 roku zmarł Edmund Świtka – wieloletni trener piłkarzy „Włodawianki”, radny miejski.

– 13 sierpnia 1933 roku w Tomaszówce (obecnie Białoruś – ad), tuż przy stacji kolejowej Włodawa, ks. biskup podlaski Przeździecki dokonał poświęcenia nowego kościoła, zbudowanego dzięki wysiłkom kolejarzy stacji Włodawa oraz dzięki ofiarności mieszkańców Tomaszówki i przyległych wsi.

– 14 sierpnia 1944 roku w Warszawie zmarł Jerzy Jagiełło ps. „Florian” (ur. 21 maja 1923 we Włodawie) – porucznik, harcmistrz, uczestnik powstania warszawskiego, zastępca dowódcy 2. kompanii „Rudy” batalionu Zośka.

– 14 sierpnia 1974 roku Gminny Komitet Frontu Jedności Narodowej zwrócił się do kuratora o nadanie szkole w Wyrykach imienia porucznika Bolesława Kotnarowskiego (Komendant Powiatowy MO we Włodawie, którego imię nosiła w mieście obecna ulica Żołnierzy WiN). Nadanie imienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się we wrześniu. (ad)