Kalendarium Ziemi Włodawskiej 10-16 września

– 10 września 1922 roku w sali Domu Ludowego we Włodawie odbyło się zebranie organizacyjne Komitetu Wyborczego Polskiego Centrum.


– 10 września 1949 roku w Różance urodził się o. Antoni Kwaśniewski OMI – misjonarz w Kamerunie, duszpasterz polonijny. Zmarł 31 stycznia 2015 roku w Genk, w Belgii. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Różance.

– 10 września 1966 roku w Holi urodził się radny gminy Stary Brus Stanisław Pakuła.

– 11 września 1948 roku uchwałą GRN Wola Wereszczyńska w Urszulinie postanowiono wydzierżawić teren gminy na polowania. Pozyskane w ten sposób środki postanowiono przeznaczyć na budowę szkół.

– 11 września 1971 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Wyryki Beata Kociuba.

– 12 września 1939 roku podczas bombardowania zniszczeniu uległ most drogowy na Bugu i część Podzamcza.

– 12 września 1942 roku w Tarnogrodzie urodził się Edmund Świtka (zm. 12 sierpnia 2011 roku) – wieloletni trener piłkarzy „Włodawianki”, radny miejski.

– 12 września 1967 roku we Włodawie urodził się Marian Kupisz – radny powiatu włodawskiego.

– 12 września 2003 roku Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Włodawy prof. dr hab. Edwardowi Olszewskiemu.

– 13 września 1769 roku – bitwy oddziałów Franciszka i Kazimierza Pułaskich pod Orzechowem i Włodawą.

– 13 września 1939 roku Osowa została wyznaczona jako jeden z punktów zbornych rozgromionej przez Niemców 41 Dywizji Piechoty gen. Wacława Piekarskiego. Stan zgromadzonych oficerów i żołnierzy, z jednostkami artylerii i taborami wyniósł ponad 7000 osób.

– 13 września 1982 roku wieś Zahajki została udekorowana Krzyżem Grunwaldu III klasy, jako wyraz uznania dla postawy mieszkańców podczas II wojny światowej.

– 13 września 2007 roku przy ulicy WiN we Włodawie otwarto Gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Naukę rozpoczęło 80 uczniów, w tym 70 z Ochotniczych Hufców Pracy.

– 14 września 1952 roku we Włodawie urodziła się Luba Iwanicka – absolwentka Wydziału Grafiki PWSSP w Łodzi, autorka animacji i grafiki w polskich filmach dokumentalnych m.in. „1000 lat jazdy polskiej”, „Uchronić Żuławy”.

– 14 września 1991 roku – ogromny pożar suszarni chmielu i magazynu zbożowego w RSP w Różance.

– 14 września 2005 roku, na zaproszenie burmistrza Włodawy, w mieście przebywał ambasador USA w Polsce Victor Ashe.

– 15 września 1944 roku działalność po wyzwoleniu rozpoczęła Publiczna Szkoła Powszechna w Wyrykach. Zgłosiło się 119 dzieci w wieku szkolnym i starszym.

– 15 września 1971 roku we Włodawie oddany został kompleks budynków zakładu karnego.

– 15 września 1979 roku w Lublinie urodził się wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.

– 15 września 1991 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Brusie otrzymała sztandar od społeczności gminy Stary Brus za dotychczasową działalność. Sztandar został poświęcony w miejscowym kościele parafialnym. W uroczystościach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Stary Brus, 7 jednostek OSP z rejonu Włodawa oraz władze województwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Chełmie.

– 16 września 1939 roku Włodawę zajęły oddziały niemieckiej 3 Dywizji Piechoty z XIX korpusu gen. Guderiana. W odwecie za obronę pozycji polskich spalono wówczas część zabudowań Orchówka i wzięto zakładników jako gwarancję posłuszeństwa mieszkańców.

– 16 września 2009 roku Sanepid wprowadził zakaz spożywania wody pochodzącej z miejskiego wodociągu we Włodawie. W wodzie wykryto bakterie grupy coli w ilości przekraczającej dopuszczalne normy. Problemy z wodą w mieście, o których głośno było w całej Polsce, trwały kilka dni.

– 16 września 2010 roku otwarto zmodernizowaną Placówkę Straży Granicznej we Włodawie. (ad)