Kalendarium Ziemi Włodawskiej 12-18 listopada

– 12 listopada 1930 roku powstało we Włodawie Okręgowe Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych – organizacja społeczno-gospodarcza rolników w II RP, działająca w latach 1929-1939.


– 12 listopada 1933 roku we Włodawie powstało Koło Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – organizacja założona w 1926 roku.
– 12 listopada 1999 roku oddano do użytku, po remoncie, Małą Synagogę.
– 12 listopada 1999 roku odbyło się uroczyste przekazanie starej siedziby Urzędu Miejskiego (klasztoru) oo. Paulinom.
– 13 listopada 1918 roku oddziały niemieckie opuściły Włodawę i powiat. Do Włodawy dotarł z pułku stacjonującego w Chełmie oddział kawalerii wojska polskiego, pod dowództwem por. Skrzyńskiego.
– 13 listopada 2010 roku Włodawę odwiedził premier Donald Tusk.
– 13 listopada 2012 roku we włodawskim szpitalu odbyły się pierwsze zajęcia w Szkole Rodzenia.
– 14 listopada 1973 roku urodził się nowy wójt gminy Wyryki, po wyborach z 21 października, Mirosław Torbicz.
– 14 listopada 2011 roku decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Lądowisko dla Śmigłowców Sanitarnych we Włodawie zostało wpisane do Ewidencji Lądowisk i otrzymało zgodę na start i lądowanie śmigłowców sanitarnych.
– Z 15 na 16 listopada 1864 roku nastąpiła kasata włodawskiego zakonu paulinów, na mocy ukazu carskiego.
– 15 listopada 1933 roku we Włodawie powołano Zrzeszenie Żydów Harcerzy im. Trumpeldora „Brith Trumpeldor”, tzw. „Bejtar”.
– 15 listopada 1944 roku Włodawę opuściła, uformowana w mieście, II Warszawska Brygada Saperów. Jednostka udała się w okolice Warszawy.
– W listopadzie 1998 roku w Szkole Podstawowej w Starym Brusie otwarto pierwszą, w dawnym województwie chełmskim, szkolną pracownię internetową.
– 16 listopada 2000 roku przekazano do użytku nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji we Włodawie.
– 17 listopada 1926 roku powołano Włodawskie Towarzystwo Łowieckie.
– 17 listopada 1972 roku w Białej Podlaskiej urodził się radny gminy Wola Uhruska Mariusz Karpowicz.
– 18 listopada 1998 roku Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Chełmie przyznał Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „Mechanik”, działającemu przy ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, licencję uprawniającą do udziału w zawodach lekkoatletycznych. (ad)