Kalendarium Ziemi Włodawskiej 12-18 sierpnia

– 12 sierpnia 2011 roku zmarł Edmund Świtka – wieloletni trener piłkarzy „Włodawianki”, radny miejski.


– 13 sierpnia 1933 roku w Tomaszówce (obecnie Białoruś), tuż przy stacji kolejowej Włodawa, ks. biskup podlaski Przeździecki dokonał poświęcenia nowego kościoła, zbudowanego dzięki wysiłkom kolejarzy stacji Włodawa oraz dzięki ofiarności mieszkańców Tomaszówki i przyległych wsi.

– 14 sierpnia 1944 roku w Warszawie zmarł Jerzy Jagiełło ps. „Florian” (ur. 21 maja 1923 we Włodawie) – porucznik, harcmistrz, uczestnik powstania warszawskiego, zastępca dowódcy 2. kompanii „Rudy” batalionu Zośka.

– 14 sierpnia 1974 roku Gminny Komitet Frontu Jedności Narodowej zwrócił się do kuratora o nadanie szkole w Wyrykach imienia porucznika Bolesława Kotnarowskiego (Komendant Powiatowy MO we Włodawie, którego imię nosiła w mieście obecna ulica Żołnierzy WiN). Nadanie imienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się we wrześniu.

– 17 sierpnia 1919 roku wierni kościoła rzymskokatolickiego w Lubieniu po raz pierwszy wysłuchali kazania wygłoszonego legalnie w języku polskim.

– 17 sierpnia 1921 roku, dzięki szybkiemu manewrowi wojsk polskich dowodzonych przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego i obsadzeniu Włodawy oraz Hańska, zadano klęskę 58 Dywizji Armii Czerwonej, która została pozbawiona drogi odwrotu przez Bug. Po dłuższych walkach nieprzyjaciela rozgromiono.

– 17 sierpnia 2010 roku rozpoczęto prace przy rozbudowie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ we Włodawie.

– 18 sierpnia 1929 roku we Włodawie odbyły się uroczystości Walnego Zjazdu Związku Młodzieży Wiejskiej powiatu włodawskiego.

– 18 sierpnia 1997 roku rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie.

– W sierpniu 1914 roku we Włodawie powstał oddział Polskiego Komitetu Pomocy Sanitarnej. Komitet zbierał środki i utrzymywał lazarety dla rannych żołnierzy.

– Od sierpnia 1987 roku do lutego 1989 ukazywał się „Garbarz” – biuletyn informacyjny Nadbużańskich Zakładów Garbarskich. Ukazało się 12 numerów biuletynu – cena 15 zł. Wcześniej, bo już w kwietniu 1987 roku, ukazała się jednodniówka „Garbarz” wydana z okazji „Dnia Garbarza”, która dała początek zakładowej gazecie. (ad)