Kalendarium Ziemi Włodawskiej 13-19 lutego

– 13 lutego 1946 roku zespół pałacowy w Adampolu oraz otaczający go teren został przekazany dla potrzeb Sanatorium Przeciwgruźliczego.
– W lutym 1923 roku rozpoczął działalność we Włodawie Oddział Towarzystwa Czerwonego Krzyża.
– W lutym 1963 roku zelektryfikowano Wytyczno.
– W lutym 1996 roku w Zbereżu uruchomiono automatyczną stację pomiaru
skażeń, która została włączona do ogólnopolskiej sieci monitoringu środowiska. Stację zlikwidowano w 2000 roku.
– W lutym 2004 roku radni gminy Włodawa podjęli uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Sobiborze.
– W lutym 2008 roku Rada Gminy w Hannie podjęła uchwałę o likwidacji
szkół filialnych w Dańcach, Holeszowie i Dołhobrodach. W tym samym miesiącu i tego samego roku uchwałę o likwidacji szkoły filialnej w Lubieniu podjęła Rada Gminy Wyryki.
– 15 lutego 1944 roku Niemcy rozstrzelali w Różance grupę Polaków za niestawienie się do pracy przy budowie umocnień wzdłuż linii Bugu.
– 15 lutego 1999 roku Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie rozpoczęła działalność w budynku po dawnym przedszkolu, przy ul. Przechodniej.
– 16 lutego 1749 roku zmarł Antoni Pociej – właściciel dóbr włodawskich.
– 16 lutego 1775 roku właściciel Włodawy książę Adam Kazimierz Czartoryski wystawił w Warszawie obszerną ordynację, która porządkowała przede wszystkim powinności włodawian na rzecz właściciela i wzmiankowała o potrzebie regulacji granic.
– 16 lutego 2000 roku, po rozbudowie i modernizacji, oddano do użytku budynek Państwowej Straży Pożarnej we Włodawie.
– 17 lutego 1703 roku w pałacu Pociejów w Różance ratyfikowano akt fundacyjny, mocą którego L. K. Pociej zobowiązał się wybudować Paulinom murowany kościół oraz klasztor, przeznaczając znaczne fundusze na utrzymanie 18 zakonników. W zamian za tę darowiznę Paulini zobowiązali się odprawiać msze św. w intencji fundatorów, co też czynili do momentu kasaty klasztoru w roku 1864 oraz wznowili swe modły po powrocie od roku 1993 (w Dzień Zaduszny oraz w dniu 3 stycznia – w dniu pamięci śmierci L. K. Pocieja).
– 17 lutego 1993 roku, na mocy aktu notarialnego sporządzonego tego dnia, powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we Włodawie.
– 18 lutego 1983 roku w Lublinie urodził się radny gminy Hanna Grzegorz Ostrowski.
– 18 lutego 1994 roku uruchomiono we Włodawie nowoczesną centralę telefoniczną, dzięki której miasto uzyskało automatyczne połączenia z krajem i zagranicą.
– 18 lutego 2000 roku w Uhrusku pożegnano Janinę Łubkowską (ur. w 1930 roku), rodowitą uhruszczankę, poetkę ludową i śpiewaczkę.
– 19 lutego 1610 roku parafię w Orchówku objęli oo. augustianie.
– 19 lutego 1976 roku we Włodawie urodził się radny gminy Hańsk Stanisław Skibiński. (ad)