Kalendarium Ziemi Włodawskiej 13-19 marca

– 14 marca 1954 roku w Stawkach urodziła się radna miasta Włodawy Mirosława Dynkiewicz.
– 15 marca 1923 roku powstał klub sportowy „Włodawianka”. Początkowo nazywał się Klub Sportowy we Włodawie, następnie KS „Sokół” Włodawa, a od 1924 roku „Włodawija”. W roku 1956 powołano Klub Sportowy „Włodawianka”, który przejął tradycje klubów przedwojennych.
– 15 marca 1999 roku uchwałą Rady Gminy Włodawa zostało utworzone Publiczne Gimnazjum nr 2 we Włodawie. PG nr 2 rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku, przyjmując 100 uczniów.
– 16 marca 1944 roku utworzono włodawską Powiatową Radę Narodową. Jej przewodniczącym został nauczyciel, członek Batalionów Chłopskich (BCh), Kazimierz Markiewicz.
– 18 marca 1540 roku kniaź Fiodor Sanguszko potwierdził prawa miejskie Włodawy otrzymane w 1534 roku, na prawie magdeburskim. Tego dnia wydany został przez księcia dekret, w którym utrzymał w mocy wszystkie prawa i przywileje nadane mieszkańcom Włodawy przez jego zmarłego ojca Andrzeja Sanguszkę.
– 18 marca 1970 roku w Osowie stanęły dwa krzyże: przy Krzyżówkach i na Podlaskach.
– 19 marca 1892 roku w Pawlukach urodził się Stefan Łobacz (zm. w 1945 roku) – lekarz, poseł na sejm 1922-27, członek Związku Ludowo-Narodowego. (ad)