Kalendarium Ziemi Włodawskiej 13-19 sierpnia

– 13 sierpnia 1933 roku w Tomaszówce (obecnie Białoruś – ad), tuż przy stacji kolejowej Włodawa, ks. biskup podlaski Przeździecki dokonał poświęcenia nowego kościoła, zbudowanego dzięki wysiłkom kolejarzy stacji Włodawa oraz dzięki ofiarności mieszkańców Tomaszówki i przyległych wsi.


– 14 sierpnia 1944 roku w Warszawie zmarł Jerzy Jagiełło ps. „Florian” (ur. 21 maja 1923 we Włodawie) – porucznik, harcmistrz, uczestnik powstania warszawskiego, zastępca dowódcy 2. kompanii „Rudy” batalionu Zośka.

– 14 sierpnia 1974 roku Gminny Komitet Frontu Jedności Narodowej zwrócił się do kuratora o nadanie szkole w Wyrykach imienia porucznika Bolesława Kotnarowskiego (Komendant Powiatowy MO we Włodawie, którego imię nosiła w mieście obecna ulica Żołnierzy WiN). Nadanie imienia i odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się we wrześniu.

– 17 sierpnia 1919 roku wierni kościoła rzymskokatolickiego w Lubieniu po raz pierwszy wysłuchali kazania wygłoszonego legalnie w języku polskim.

– 17 sierpnia 1921 roku dzięki szybkiemu manewrowi wojsk polskich dowodzonych przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego i obsadzeniu Włodawy oraz Hańska zadano klęskę 58 Dywizji Armii Czerwonej, która została pozbawiona drogi odwrotu przez Bug. Po dłuższych walkach nieprzyjaciela rozgromiono.

– 17 sierpnia 2010 roku rozpoczęto prace przy rozbudowie pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ we Włodawie.

– 18 sierpnia 1929 roku we Włodawie odbyły się uroczystości Walnego Zjazdu Związku Młodzieży Wiejskiej powiatu włodawskiego.

– 18 sierpnia 1960 roku we Włodawie urodziła się Maria Kunc – radna powiatu włodawskiego.

– 18 sierpnia 1997 roku rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie.

– 19 sierpnia 1947 roku w Janówce spłonęło 39 domów i 103 zabudowania gospodarskie.(ad)