Kalendarium Ziemi Włodawskiej 19 września – 2 października

– 19 września 1929 roku, postanowieniem Wojewody Lubelskiego, zarejestrowane zostały kółka rolnicze: „Jedność” w Wyrykach oraz Kółko Rolnicze w Holeszowie.
– 19 września 2011 roku na jednej z posesji przy ulicy Okunińskiej pojawiła się wydra. Zwierzakiem zaopiekowali się pracownicy Poleskiego Parku Narodowego.
– 20 września 1920 roku, biskup siedlecki powołał nową jednostkę kościelnej administracji, którą została parafia rzymskokatolicka w Lubieniu.
– 20 września 1980 roku w Wisznicach urodził się radny gminy Hanna Mirosław Krukowski.
– 20 września 2003 roku rozpoczął działalność Włodawski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
– 20 września 2011 roku Gimnazjum w Dubecznie otrzymało imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
– 21 września 1934 roku powołano włodawskie Koło Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych – organizacja powołana w pierwszej połowie 1933 roku, w celu gromadzenia z różnych źródeł funduszy, które następnie miały zostać obrócone w nieoprocentowane 20-letnie pożyczki, udzielane gminom na budownictwo szkolne w wysokości 25 procent kosztów budowy.
– 21 września 1963 roku w Wisznicach urodził się Tadeusz Rudko – radny powiatu włodawskiego.
– 21 września 2008 roku we Włodawie odbyły się dożynki wojewódzkie Województwa Lubelskiego. Rolnicze święto fetowano na murawie Stadionu Miejskiego.
– 22 września 1634 roku we Włodawie na spotkaniu przedstawicieli kościołów kalwińskich Korony i Litwy oraz braci czeskich zawarto ostateczne porozumienie, którego rezultatem było ujednolicenie liturgii obu wyznań protestanckich.
– 22 września 2003 roku przy ul. Partyzantów we Włodawie rozpoczął działalność Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej.
– 23 września 1931 roku, postanowieniem Wojewody Lubelskiego, zarejestrowane zostało Koło Gospodyń Wiejskich „Jutrzenka” w Wielkopolu.
– 23 września 1939 roku oddziały dowodzone przez gen. Franciszka Kleeberga, podążając na pomoc oblężonej Warszawie, wkroczyły do Włodawy. Tutaj gen. Kleeberg dokonał reorganizacji podległych mu jednostek tworząc Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie”. Działania SGO „Polesie” spowodowały, że poza Warszawą i Helem istniał jeszcze przez 3 dni wolny skrawek Polski – „Rzeczpospolita Włodawska” – zamykająca się w granicach: Bug – Sławatycze – Kock – Lubartów – Sawin. 27 września gen. Franciszek Kleeberg powołał we Włodawie władze miejskie, nakazał uporządkować miasto i naprawić zniszczone drogi.
– 23 września 1964 roku utworzona została Włodawska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
– 24 września 1967 roku w Różance powołano do życia Terenowy Oddział Samoobrony, którego głównym celem było: „udział w realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę na wypadek wojny, życia i zdrowia ludzi, mienia społecznego oraz ochronę zwierząt przed skutkami działania środków rażenia.
– 26 września 1921 roku spisany został akt prawny o utworzeniu „Spółki Huta
Szkła Nadbużanka” w Woli Uhruskiej.
– 26 września 1935 roku powstało we Włodawie Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego.
– 26 września 1955 roku w Kuzawce urodziła się radna gminy Hanna Katarzyna Walczuk.
– 27 września 1931 roku powołano we Włodawie Zarząd Powiatowy Stronnictwa Ludowego (SL).
– 27 września 1993 roku Rada Miejska przyznała godność „Primus civis urbis Vlodaviae” Tadeuszowi Garbaciakowi.
– 29 września 1966 roku w Sawinie urodził się radny miejski Andrzej Bisko.
– We wrześniu 1995 roku z wizytą we Włodawie przebywał białoruski minister transportu i komunikacji Aleksandr Łukaszow – na zaproszenie fundacji „Polesie” powstałej m.in. w celu ożywienia gospodarczego miasta i okolic.
– We wrześniu 2004 roku zakończono modernizację oczyszczalni ścieków we Włodawie. Obiekt zmodernizowano, ponieważ w świetle nowych przepisów oczyszczalnia nie spełniała wymagań dotyczących redukcji azotu i fosforu i konieczne było podjęcie działań zmierzających do polepszenia jej efektywności w tym zakresie. Miejska oczyszczalnia ścieków została oddana do użytku w 1978 roku.
– 29 września 1939 roku Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” gen. Kleeberga opuściła Włodawę, wyruszając w kierunku Kocka, gdzie między 2 a 5 października stoczono ostatnią bitwę kampanii wrześniowej.
– 30 września 1965 roku w Urszulinie urodził się radny gminy Hańsk Jan Pawłowski.
– 30 września 2010 roku wbudowano kamień węgielny pod Szpitalny Oddział Ratunkowy we Włodawie.
– 1 października 1939 roku pod Wytycznem oddziały Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), pod dowództwem generała Wilhelma Orlika-Rückemana, stoczyły ciężki bój z jednostkami Armii Czerwonej, które dokonywały odwrotu za linię demarkacyjną na Bugu.
– 1 października 1965 roku na Bugu we Włodawie zbudowano obecny wodowskaz.
– 1 października 1975 roku, na podstawie zarządzenia Wojewody Chełmskiego, utworzono Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie, którego obwód zapobiegawczo-leczniczy obejmował miasto Włodawę oraz gminy: Cyców, Hańsk, Sawin, Sosnowicę, Stary Brus, Urszulin, Włodawę, Wolę Uhruską i Wyryki.
– 1 października 1987 roku rozpoczęto budowę kanału ciepłowniczego w ulicach: Koszarowej, Północnej, Modrzewskiego, Lubelskiej i al. Wyzwolenia (obecnie Piłsudskiego).
– 1 października 2005 roku rozpoczął działalność Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie.
– 2 października 1963 roku w Cycowie urodził się radny gminy Hańsk Stanisław Świeca.
– 2 października 2009 roku rozpoczęło działalność stowarzyszenie „Renovabis”, którego celem jest m.in. opieka nad włodawskimi zabytkami. (ad)