Kalendarium Ziemi Włodawskiej 20-26 listopada

– 20 listopada 1954 roku urodził się wójt gminy Włodawa Tadeusz Sawicki.


– 20 listopada 1983 roku przekazano do użytku Dom Rencisty w Różance.
– 20 listopada 2009 roku w Rudce Łowieckiej odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową „W hołdzie powstańcom styczniowym poległym na ziemi hańskiej”. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii w Hańsku ks. Ryszard Kozieł.
– 20 listopada 2013 roku we Włodawie odbyły się uroczystości kończące obchody 75. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku.
– 21 listopada 1746 roku król August III, dzięki staraniom właściciela dóbr włodawskich Jerzego Fleminga, ustanowił trzeci jarmark dwutygodniowy we Włodawie, rozpoczynający się w dzień św. Bartłomieja – 24 sierpnia. Włodawa miała odtąd 4 jarmarki na konie i woły, z których słynęła na całą Polskę.
– 22 listopada 1950 roku w Mszance urodził się radny gminy Wola Uhruska Tadeusz Niewiadomski.
– W listopadzie 1943 roku na rozkaz Himmlera zatarto wszelkie ślady istnienia obozu w Sobiborze – budynki wysadzono w powietrze, zbiorowe groby zalano wapnem, cały teren zaorano i zasadzono na nim las.
– 23 listopada 2009 roku w Hannie otwarto uroczyście I etap drogi powiatowej nr 1091 Hanna-Dańce. W trakcie uroczystości w Kolonii Hanna poświęcono także kapliczkę znajdującą się przy krzyżu obok nowo oddanej drogi powiatowej Hanna-Dańce.
– 24 listopada 1924 roku we Włodawie powstało Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej.
– 24 listopada 1978 roku w Gliwicach zmarł malarz i fotografik Władysław Ukleja (urodzony 6 maja 1900 roku we Włodawie). Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Malował przede wszystkim portrety, pejzaże oraz motywy architektoniczne. Tworzył także linoryty.
– 25 listopada 1959 roku w Woli Uhruskiej urodziła się radna gminy Wola Uhruska Teresa Kościuk.
– 25 listopada 2013 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie odbyła się Gala Rankingu Bibliotek 2013, podczas której MBP we Włodawie uhonorowana została tytułem „Najlepszej biblioteki w województwie lubelskim”.
– 26 listopada 2003 roku powstało Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Od 1 stycznia 2005 roku przekształcone na Społeczny Zakład Opieki Hospicyjnej „Hospicjum”, prowadzony przez Włodawskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. (ad)