Kalendarium Ziemi Włodawskiej 21-27 maja

– 21 maja 1923 roku we Włodawie urodził się Jerzy Jagiełło ps. „Florian” (zm. 14 sierpnia 1944 w Warszawie) – porucznik, harcmistrz, uczestnik powstania warszawskiego, zastępca dowódcy 2. kompanii „Rudy” batalionu Zośka. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w kwaterach żołnierzy i sanitariuszek batalionu „Zośka”.


– 21 maja 1983 roku w Chełmie urodziła się radna gminy Wola Uhruska Marta Malewicz.

– 22 maja 1961 roku w Woli Uhruskiej urodziła się radna gminy Wola Uhruska Maria Haciuk.

– 22 maja 1984 roku szkoła w Korolówce Osadzie otrzymała godło, sztandar oraz imię. Odtąd placówka nosiła miano: Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa im. Ireny Kosmowskiej.

– 23 maja 1960 roku we Włodawie urodził się Janusz Adam Kloc – radny Powiatu Włodawskiego, były starosta włodawski.

– 23 maja 1997 roku otwarto I etap ujęcia wody we Włodawie, przy ul. Suchawskiej.

– 25 maja 2007 roku – ulicy we Włodawie, biegnącej od ul. Kraszewskiego do ul. Suchawskiej, nadano imię Mikołaja Reja, uchwałą RM.

– 26 maja 1923 roku odbył się pierwszy oficjalny mecz piłkarski nowo powstałego Klubu Sportowego Włodawa – obecnie „Włodawianka”. Spotkanie rozegrano z lokalnym rywalem Żydowskim Klubem Sportowym „Makabi” Włodawa.

– 26 maja 1978 roku Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie otrzymał imię Oskara Kolberga – wybitnego folklorysty, etnografa, muzyka i kompozytora.

– 26 maja 1984 roku włodawskim strażakom ochotnikom wręczono nowy sztandar, ufundowany przez społeczeństwo miasta.

– 26 maja 1997 roku zmarła Henryka Tajchert – lekarz stomatolog, współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Włodawskiej.

– 27 maja 1524 roku król Zygmunt Stary wydał przywilej na organizację w mieście Różance jarmarków, targów i karczem.

– 27 maja 1947 roku w Holi spłonęło 28 domów i 65 zabudowań gospodarskich.

– 27 maja 1960 roku w Janówce urodziła się Danuta Kononiuk – przewodnicząca Rady Gminy Hanna.

– 27 maja 2004 roku powołano Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego we Włodawie, rozkazem specjalnym Komendanta Chorągwi Lubelskiej. (ad)