Kalendarium Ziemi Włodawskiej 23 – 29 kwietnia

*23 kwietnia 1897 roku w Kaplonosach urodził się Jan Jawicz (zm. 14 lutego 1986 roku) – polski wojskowy w stopniu majora, oficer do zleceń generałów Lucjana Żeligowskiego i Kazimierza Sosnkowskiego.


*23 kwietnia 1980 roku we Włodawie urodził się radny gminy Włodawa Wojciech Kraszczyński.

*24 kwietnia 1982 roku we Włodawie urodził się radny gminy Wyryki Bernard Błaszczuk.

*25 kwietnia 1927 roku zarejestrowano w sądzie spółkę Huta Szkła „Nadbużanka” w Woli Uruskiej. Spółkę utworzono 21 września 1921 roku.

*25 kwietnia 2008 roku Straż Miejska we Włodawie otrzymała fotoradar.

*26 kwietnia 1948 roku do starostwa powiatowego we Włodawie dostarczono elementy pomnika Tadeusza Kościuszki, m.in. 50-kilogramową tablicę z popiersiem Kościuszki, ozdobnego orła i tablicę z napisem „Tadeuszowi Kościuszce – Rodacy”. Elementy pomnika, który Niemcy nakazali zburzyć wiosną 1942 roku, wykradli i przechowywali przez okres okupacji włodawscy strażacy. Pozwoliło to zrekonstruować pomnik, którego odsłonięcie odbyło się 1 maja 1948 roku.

*26 kwietnia 1982 roku w Zakładzie Karnym we Włodawie zlikwidowano tzw. ośrodek odosobnienia. Tego dnia ostatni internowani zostali przetransportowani do innych jednostek penitencjarnych.

*28 kwietnia 2008 roku na sesji Rady Miejskiej we Włodawie podjęto uchwałę o budowie pomnika poświęconego poległym i pomordowanym w latach 1945-1955 żołnierzom i współpracownikom oddziału partyzanckiego Obwodu AK-WiN Włodawa, dowodzonego przez braci: por. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” i ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”. (ad)