Kalendarium Ziemi Włodawskiej 23-29 stycznia

– 23 stycznia 2014 roku we Włodawie otwarto nowe targowisko, przy ul. Lubelskiej.
– 24 stycznia 2001 roku Włodawę odwiedził ówczesny prezydent RP Aleksander Kwaśniewski.
– 26 stycznia 1926 roku we Włodawie powstał Żydowski Klub Sportowy „Makabi”.
– 26 stycznia 1940 roku we Włodawie powołany został Judenrat, Żydowska Rada Starszych – forma sprawowania władzy przez przywódców żydowskich nad skupiskami żydowskimi (getta) wprowadzona przez nazistów w 1939 roku.
– 27 stycznia 2003 roku uchwałę o herbie i fladze powiatu włodawskiego przyjęła Rada Powiatu.
– 28 stycznia 1983 roku urodziła się radna gminy Stary Brus Justyna Brożek.
– 29 stycznia 1990 roku na XI Nadzwyczajnym Zjeździe PZPR doszło do samorozwiązania się partii – zakończył działalność m.in. Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włodawie, który funkcjonował w latach 1948-1990.
– W styczniu 1927 roku starosta włodawski dokonał szacunku wpływów partii politycznych na terenie powiatu: Mniejszości Narodowe – 29%, PSL „Piast” – 18 %, Chrześcijańska Demokracja – 15 %, NPCh (Niezależna Partia Chłopska) – 12 %, ZL-N (Związek Ludowo-Narodowy) – 9 %, bezpartyjni – 5 %, KPP (Komunistyczna Partia Polski) – 5 %, PPS (Polska Partia Socjalistyczna) – 3 %. Wybory parlamentarne wiosną 1928 roku nie potwierdziły tych prognoz. W powiecie włodawskim zwyciężyło PSL „Wyzwolenie”.
– Od stycznia 1992 roku we Włodawie rozpoczęło działalność terenowe koło stowarzyszenia „Pokolenia”, skupiające byłych działaczy organizacji młodzieżowych: Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW), Związek Młodzieży Polskiej (ZMP), Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP).
– W styczniu 2011 roku powstał klub BJJ Pankration Włodawa. (ad)