Kalendarium Ziemi Włodawskiej 25-31 lipca

25 lipca 1920 roku zawiązał się Komitet Obrony Narodowej na powiat włodawski. Działalność Komitetu została jednak szybko sparaliżowana przez zbliżanie się wojsk bolszewickich. Mimo to zdołano przeprowadzić akcję agitacyjną – zgłosiło się 39 ochotników do służby w armii.
*25 lipca 1934 roku powołano we Włodawie Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet – założona w 1928 roku w Warszawie polska organizacja feministyczna popierająca politykę Józefa Piłsudskiego.
*25 lipca 1960 roku we Włodawie urodził się radny miasta Włodawa Krzysztof Jarząbek.
*25 lipca 1965 roku urodził się radny powiatu włodawskiego Dariusz Semeniuk.
*25 lipca 1971 roku we Włodawie urodził się radny gminy Włodawa Artur Zalewski.
*W lipcu 1995 roku Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego zorganizowało we Włodawie Festiwal Muzyki Sakralnej „Muzyka Włodawy”, zwany później Festiwalem Trzech Kultur.
*29 lipca 1701 roku w Dołhobrodach założono parafię unicką, należącą do dekanatu włodawskiego diecezji chełmskiej.
*29 lipca 1930 roku w Bytyniu urodziła się Wiktoria Nowosad – autorka wierszy modlitewnych, wspomnień, utworów dla dzieci i tekstów okolicznościowych.
*29 lipca 1966 roku we Włodawie urodził się radny gminy Wyryki Wojciech Straczuk.
*30 lipca 1693 roku Rafał Leszczyński podpisał z Ludwikiem Pociejem akt sprzedaży Włodawy z 11 wsiami, 7 folwarkami i Orchówkiem za sumę 440 tys. złotych polskich. Dokument głosił: „… Ja Rafał hrabia na Lesznie Leszczyński, wojewoda łęczycki, generał województw wielkopolskich, i Ja Anna z Jabłonowa Leszczyńska, wojewodzina łęczycka …Włodawę, większą połowę wsiów i samym miastem w województwie brzeskim, w Wie-kim Xięstwie Litewskim, a mniejszą część wsi i miasteczkiem Orchówkiem w Ziemi Chełmskiej, w Koronie Polskiej leżącą za pewną i nierozdzielną sumę pieniędzy do rąk naszych odliczoną, czterykroć sto tysięcy i czterdzieści tysięcy złotych polskich, Wielmożnemu Jego Miłości Panu Ludwikowi Konstantemu Pociejowi podkomorzemu województwa brzeskiego… kwitujemy… Pisan w Włodawie dnia trzydziestego miesiąca lipca Roku Pańskiego tysiącznego sześćsetnego dziewięćdziesiątego trzeciego …” .
*30 lipca 1970 roku we Włodawie urodziła się radna gminy Włodawa Małgorzata Kozakiewicz.
*Do lipca 1993 roku we Włodawie istniał Ośrodek Materiałowo-Techniczny, z niewielką ilością kadry, żołnierzy i pracowników cywilnych, który utworzony został z dawnego włodawskiego pułku czołgów – JW 4883. (ad)